in Products in Support in Press

eRosary - overview - Large

เมื่อประเพณีพบกับแรงบันดาลใจ

กว่า 4 ทศวรรษที่ลูกประคำเป็นสัญลักษณ์แห่งจิตวิญญาณและเครื่องมืออันมีประโยชน์สำหรับชาวคาทอลิกทั่วโลก เพื่อยกระดับวัตถุสำคัญทางประวัติศาสตร์ชิ้นนี้โดยยังรักษาความศักดิ์สิทธิ์อันเป็นสัญลักษณ์ เราจึงได้พูดคุยกับบาทหลวงและซิสเตอร์ตามโบสถ์ต่างๆ เพื่อทำความรู้จักและทำความเข้าใจว่าลูกประคำมีความหมายอย่างไรต่อผู้ใช้

eRosary - KSP 1 - Large

สำหรับผู้ที่สวม ลูกประคำนั้นเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงของจิตใจอันสงบ เราหวังว่าความศักดิ์สิทธิ์นี้จะไม่ได้มาจากเพียงสัญลักษณ์ของลูกประคำเท่านั้น แต่ด้วยการรวมกันของดีไซน์และวัสดุที่เราใช้

eRosary - KSP 2 - Large

เมื่อความเรียบง่ายพบกับความสง่างาม

แนวคิดคือความเรียบง่าย เราใช้เส้นตรงและเส้นโค้งที่เรียบง่ายแทนดีไซน์ที่สวยหรู ลูกปัดโมราและฮีมาไทต์รวมเข้ากับไม้กางเขนเคลือบเงาเป็นการเชื่อมความดั้งเดิมเข้ากับความทันสมัยด้วยวัสดุที่ตัดกัน

eRosary - KSP 3 - Large

เป็นมากกว่าลูกประคำ

แอปพลิเคชันที่ใช้คู่กันช่วยให้ชาวคาทอลิกเข้าถึงการสวดภาวนาประจำวันมากขึ้นด้วยการนำสวดของลูกประคำแบบอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถสวดภาวนาด้วยลูกประคำไปพร้อมกับการนำสวดด้วยเนื้อหาเสียงและภาพแบบพิเศษ

eRosary - KSP 4 - Large

นอกจากการสวดภาวนาประจำวันแล้ว อุปกรณ์นี้ยังสามารถบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพต่างๆ เพื่อให้คุณมีไลฟ์สไตล์ที่ดีขึ้น

eRosary - KSP 5 - Large

ศรัทธาในทุกลมหายใจ

eRosary - KSP 6 - Large