Dành cho các nhà sáng tạo

hợp tác với Đại học Tây Washington, Hoa Kỳ

Hoạt ảnh, Nghệ thuật, Đồ họa

Chương trình thiết kế công nghiệp thuộc Đại học Tây Washington (WWU) là một chương trình được công nhận trên toàn quốc để giúp các sinh viên tốt nghiệp đại học sẵn sàng cho sự nghiệp thiết kế cho các vị trí kinh doanh, tư vấn hoặc doanh nghiệp. Với sự hợp tác của ConceptD, sinh viên năm cuối trong chương trình này đã nhận được một thử thách thức là phát triển một sản phẩm mới phù hợp với thương hiệu ConceptD mà vẫn giữ những nguyên lý cốt lõi về tính bền vững và khả năng tiếp cận.
 
Để chứng minh cam kết của Acer đối với giáo dục, mỗi sinh viên trong chương trình đã được cấp một chiếc máy tính xách tay ConceptD 7 để sử dụng, nhờ đó họ có thể linh hoạt chạy chương trình lập mô hình 3D phức tạp ở mọi nơi mà không cần phải ở trong phòng máy tính tại trường.
 
Sau khi nghiên cứu sơ bộ, lên ý tưởng và tinh chỉnh, sinh viên đã tạo ra ba phần mở rộng sản phẩm mới tiềm năng để giải quyết một số vấn đề trong cộng đồng nhà sáng tạo.

Các sản phẩm đã sử dụng

ConceptD 7

Sáng tạo với tốc độ và hiệu quả tốt hơn của máy tính xách tay ConceptD 7 mỏng nhẹ và siêu hiện đại. Thiết kế và chỉnh sửa ở định dạng 2D hoặc 3D mượt mà hơn và màn hình 4K UHD mang đến độ chính xác chuyên nghiệp với gam màu Adobe® RGB 100%.

Tìm hiểu thêm

Phần mềm đã sử dụng