Politica de confidențialitate - Asistența post-vânzare

Prin prezenta politică de confidențialitate (denumită în continuare „Politica de confidențialitate”), Acer Sales International SA (denumită în continuare „Acer”, „Compania” sau „Noi”) intenționează să-și informeze clienții cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care pot fi efectuate de către Companie în scopuri de asistență post-vânzare. Astfel, prezenta Politică de confidențialitate va constitui formularul de informare furnizat persoanelor vizate, în conformitate cu legile aplicabile, în vederea informării acestora cu privire la modalitatea și scopurile în care vor fi prelucrate datele acestora, și la entitatea care le va procesa.

Îndeosebi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal realizată prin intermediul site-ului web al Acer („Site-ul web”), sunteți invitați să faceți referire la politicile privind cookie-urile și de confidențialitate publicate în cadrul acestuia.

1. Operatorul de date
Operatorul datelor dvs. cu caracter personal este Acer Sales International SA, via della Posta 28 6934 Bioggio Elveția, care funcționează în România prin persoana împuternicită de către operatorul său de date Acer Czech Republic s.r.o, cu sediul social în Na Hřebenech II 1718/10 140 00 Praha 4 Republica Cehă, și prin alți furnizori de servicii terțe-părți.

2. Natura datelor colectate și prelucrate. Scopurile prelucrării.
Acer colectează și prelucrează datele cu caracter personal furnizate în mod intenționat de către utilizator în legătură cu interacțiunile sale cu funcțiile și serviciile Site-ului web și solicitarea de servicii post-vânzare oferite de Noi. În detaliu, noi prelucrăm datele cu caracter personal ale utilizatorilor în următoarele scopuri: gestionarea și înregistrarea produselor Acer achiziționate de către utilizator, acordarea de garanție și de servicii de asistență, atât prin intermediul Site-ului web, cât și al centrului nostru de apel, gestionarea participării utilizatorului la inițiativele publicate pe Site-ul web, cu trimitere specială la asistență și suport post-vânzare, răspunderea la solicitarea de informații, dar și pentru a răspunde oferirea de răspunsuri la întrebările utilizatorilor adresate prin e-mail, Site web sau pe suport de hârtie. În plus, Acer prelucrează datele personale ale clienților care accesează serviciul „relații clienți” prin intermediul centrului de apel, în vederea îmbunătățirii calității serviciilor noastre. În acest sens, apelurile primite efectuate de către utilizatori pot fi înregistrate și utilizate numai în scopul optimizării procedurilor de asistență și al asigurării standardelor înalte de calitate.

În mod specific, datele cu caracter personal ale utilizatorului pe care Acer are nevoie să le prelucreze pentru realizarea scopurilor menționate mai sus sunt: ​​numele, prenumele, adresa, adresa de e-mail, limba, conținutul apelurilor primite, precum și alte date furnizate în mod spontan de către utilizator a căror prelucrare este necesară pentru acordarea asistenței și îndeplinirea anumitor solicitări ale utilizatorului. În ceea ce privește informațiile privind produsele Acer, trebuie să știm, în special, numărul de serie aferent, modelul și data achiziționării.

De asemenea, informăm utilizatorii că apelurile primite ar putea fi efectuate, în urma intervenției solicitate echipei de „relații clienți” post-vânzare, în vederea evaluării satisfacției clientului cu privire la asistența primită. Aceste apeluri telefonice pot fi, de asemenea, înregistrate.

Precizăm că datele cu caracter personal pot fi prelucrate în scopurile menționate mai sus fără a fi nevoie să se solicite acordul prealabil al persoanei vizate, deoarece acestea sunt strict necesare pentru a furniza serviciile și funcțiile Site-ului web solicitat de persoana vizată. Prin urmare, lipsa unor astfel de date cu caracter personal poate împiedica Acer să-și furnizeze serviciile și informațiile, după cum se menționează mai sus.

În cele din urmă, vom prelucra datele personale ale utilizatorului pentru a ne exercita sau a ne apăra drepturile în fața instanțelor competente, pentru a respecta cerințele și obligațiile prevăzute de lege, reglementările și legislația europeană, precum și pentru orice alt scop permis în mod expres prin lege.

3. Caracteristicile și modalitățile de prelucrare
Vom prelucra datele furnizate de utilizator în cursul interacțiunii acestuia cu Site-ul web, orice alte date furnizate în mod spontan de către utilizator sau obținute de la terți în timpul efectuării serviciilor noastre, în principal prin intermediul sistemelor electronice și de tehnologie a informației (IT), în conformitate cu procedurile strict referitoare la scopurile specificate în prezenta Politică de confidențialitate, dar și prin mijloace tradiționale, fără caracter electronic.

Vom prelucra, de asemenea, toate datele referitoare la apelurile telefonice primite de către centrele noastre de apel. În speță, după cum s-a menționat mai sus, conținutul acestor apeluri poate fi înregistrat, stocat și ascultat în scopurile menționate la punctul 2, acordând o atenție deosebită aplicării oricăror măsuri de securitate adecvate sau necesare.

Datele nu vor fi stocate mai mult decât este strict necesar pentru atingerea scopului urmărit în mod periodic, în conformitate cu legislația aplicabilă, cu referire în special la obligațiile privind securitatea și confidențialitatea care inspiră toate activitățile noastre. Vor fi puse în aplicare măsuri adecvate pentru a minimiza riscul de distrugere și pierdere a datelor, chiar și accidental, accesul neautorizat, prelucrarea nejustificată sau în contradicție cu scopurile inițiale, utilizarea necorespunzătoare sau prelucrarea ilegală a datelor. Sistemele de tehnologie a informației (IT) și software vor fi configurate pentru a minimiza prelucrarea datelor cu caracter personal și identificabile care nu sunt necesare pentru a atinge scopurile prevăzute.

4. Comunicarea datelor cu caracter personal
Având în vedere scopurile specifice ale prelucrării identificate în prezenta Politică de confidențialitate, Acer va avea dreptul să comunice datele utilizatorului către terți, în limitele și termenii modalităților specificate mai sus, numai în cazul în care o astfel de comunicare se reduce la necesitatea impusă de îndeplinirea solicitărilor utilizatorului și de gestionarea proceselor interne ale Acer. Se înțelege astfel că datele cu caracter personal pot fi comunicate în toate cazurile permise de legile în vigoare, precum și pentru a respecta deciziile emise de autoritățile competente. Totuși, accesul la datele cu caracter personal va fi acordat exclusiv (i) personalului autorizat intern sau extern, desemnat în mod corespunzător ca persoane responsabile de prelucrare pentru realizarea scopurilor menționate mai sus și doar în măsura în care este necesară o astfel de prelucrare, în vederea îndeplinirii sarcinilor activității respective, și (ii) persoanelor împuternicite de către operator care pot fi desemnate uneori de Acer. În acest sens, după cum s-a menționat la punctele precedente, având în vedere testarea calității serviciului de asistență și în consecință măsurarea satisfacției utilizatorilor, am încredințat activitățile de efectuare a apelurilor telefonice unei companii terțe, desemnată în mod corespunzător ca operator de date, impunându-i acestui operator de date să asigure respectarea deplină a oricăror cerințe aplicabile privind protecția datelor.

In masura in care legea permite acest lucru, informatiile pe care le furnizati pot fi accesate, procesate sau stocate de catre ori transferate catre oricare membru al grupului de societati Acer (sau subcontractantii lor) in locuri din intreaga lume, incluzandu-le pe cele situate in tari in care nu locuiti. Aceste locuri includ tari care nu asigura un nivel adecvat de protectie pentru datele cu caracter personal. O lista a entitatilor Acer (si a sediilor sociale ale acestora) care pot primi datele dumneavoastra poate fi consultata la www.acer-group.com/ag/en/TW/content/office-list. Aceasta utilizare poate continua chiar daca acestia inceteaza sa mai fie membri ai grupului de societati Acer. Toate societatile Acer care primesc datele dumneavoastra cu caracter personal le vor folosi in conformitate cu acesta Politica de Confidentialitate.

In cazul in care informatiile pe care le furnizati sunt transferate de catre o societate Acer din Spatiul Economic European („UE”) sau Elvetia catre o societate sau intermediar Acer din afara UE sau a Elvetiei, sunt luate masuri corespunzatoare pentru proteja in mod adecvat datele.

Acer are dreptul, de asemenea, să divulge datele cu caracter personal ale utilizatorilor instituțiilor, autorităților, organismelor publice, specialiștilor, consultanților independenți, inclusiv asociațiilor, terților care asigură servicii tehnice și organizatorice la care Acer poate face apel în scopurile specificate mai sus, cum este furnizarea de servicii tip centru de apel, precum și în caz de fuziuni, achiziții, vânzări de companii, unități comerciale, activități sau alte tranzacții excepționale, și oricărei alte părți către care legile și reglementările aplicabile permit comunicarea datelor. Aceste părți vor efectua prelucrarea numai pentru scopurile specificate mai sus, acționând în calitate de operatori de date sau persoane împuternicite de către operatorul de date sau persoane responsabile de prelucrare, după caz. În orice caz, părțile din urmă nu vor primi date cu caracter personal care nu sunt necesare pentru îndeplinirea sarcinilor lor respective. Niciun fel de date cu caracter personal nu vor fi divulgate în scopuri promoționale sau difuzate în alt mod.

5. Drepturile utilizatorului
Utilizatorul își poate exercita oricând dreptul deținut în temeiul legii aplicabile, inclusiv dreptul de a obține confirmarea că datele sale cu caracter personal există sau nu, de a cunoaște conținutul și sursa acestor date, de a verifica corectitudinea acestora, de a solicita integrarea datelor, actualizarea, rectificarea, ștergerea, anonimizarea sau blocarea datelor, în cazul în care datele sunt prelucrate ilegal sau încalcă legislația aplicabilă. Utilizatorul are dreptul să se opună, invocând motive legitime, prelucrării datelor sale cu caracter personal, precum și dreptul la portabilitatea datelor și de a formula o plângere către o autoritate de supraveghere din UE.

Pentru exercitarea drepturilor, precum și pentru orice întrebare sau solicitare cu privire la datele cu caracter personal ale utilizatorilor, vă rugăm să ne contactați în scris: privacy_officer@acer.com.

Prezenta Politică de confidențialitate este revizuită periodic de Acer. Versiunea publicată periodic pe Site-ul web este cea aplicabilă. Acer își rezervă dreptul de a modifica în orice moment dispozițiile prevăzute în acest document. În acest sens, recomandăm utilizatorilor să verifice în mod regulat Site-ul nostru web pentru a fi informați cu privire la orice actualizare a prezentei Politici de confidențialitate. Orice completare sau modificare a acesteia va intra în vigoare la data publicării sale pe Site-ul web.

Ultima actualizare: Martie 2019