Společenská odpovědnost firem

20. století bylo svědkem rychlého růstu IT trhu a zvyšování popularity souvisejících technologií, přičemž každá z nich se výrazně podílela na posílení inovace.
 
Růst tohoto oboru, který je životně důležitou součástí ekonomiky státu, probíhal souběžně se zvyšováním využití přírodních zdrojů, což ovlivnilo nejen místní aktiva, ale také aktiva na národní úrovni. V důsledku toho asociace zaměřené na ochranu životního prostředí a humanitární pomoc apelovaly na nadnárodní společnosti, aby snížily svůj negativní vliv na přírodní zdroje tím, že se stanou odpovědnými za ochranu životního prostředí a společnosti a přijmou morální odpovědnost.
 
Obchodní etika je filozofie řízení skrytá za rozvojem organizačních, profesionálních, institucionálních a společenských procesů, a stala se primární výzvou, které ve 21. století čelí nadnárodní společnosti – k nimž patří i společnost Acer. Jedná se o kombinaci principů a hodnot, které vedení společnosti slouží jako vodítko při usilování o dosažení ekonomických i společenských cílů. Etická společnost si je vědoma, že musí přijmout plnou ekonomickou, právní, společenskou a také filantropickou odpovědnost.
 
Jedním z prvků této filozofie vedení je společenská odpovědnost firem (CSR neboli Corporate Social Responsibility), jejímž prostřednictvím si společnost stanovuje cíl dosáhnout globální rovnováhy, která integruje lidské zdroje, zdroje životního prostředí a komunitní zdroje.
 
Společenská odpovědnost firem je podniková záležitost a představuje podnikatelskou licenci pro 21. století. Právě výše uvedené je součástí a základem integrované strategie CSR společnosti Acer, jakožto přední globální značky počítačů. Od roku 2006 provádí společnost Acer komplexní a důkladnou revizi svých akcí v zájmu udržitelného rozvoje. Prostřednictvím integrace a začlenění společenské odpovědnosti do svých obchodních operací a aktivní účasti na globálních iniciativách CSR prokazuje společnost Acer své závazky a odhodlání uplatňovat společenskou odpovědnost. Byla rovněž vyvinuta snaha neustále přispívat ke globálnímu udržitelnému rozvoji.
 
Další informace o podnikovém programu CSR společnosti Acer naleznete na webové stránce CSR společnosti Acer Group.