Spolehlivost armádní kvality

Závazek společnosti Acer vůči vašemu podnikání začíná dřív, než otevřete balení s produktem. Testujeme své produkty podle norem MIL-STD-810H a na stupeň krytí (IP) proti vodě a prachu a vy si tak můžete být jistí, že váš produkt vydrží víc, než kolik na něj naložíte během svého běžného dne ve třídě, skladu nebo na stavbě.

Normy MIL-STD-810H

Následuje výčet testů, jimiž zařízení se značkou MIL-STD-810H prošla.

PREDATOR TRITON NEO 16 – HERNÍ NOTEBOOK

icon-1

Testy při vysoké a nízké teplotě3

Testována schopnost fungovat při teplotách od −32 °C do 49 °C a také v neprovozním stavu při teplotách až −30°C a až 60 °C.
icon-4

Vlhkostní test

Testovaná zařízení jsou v 15 cyklech vystavena teplotám v rozsahu od 31 °C do 41 °C při relativní vlhkosti 55 % až 88 %.
icon-5

Test vibrací

Zařízení procházejí vibračním testováním, aby se zaručilo, že všechny materiály vydrží přepravu a manipulaci.
icon-9

Test pádu

Zařízení jsou 26krát upuštěna z výšky 122 cm na všechny rohy, boky a panely na 5 cm silný povrch z překližky. Po každém pádu se zkontroluje, jestli jsou zařízení nějak poškozena.
icon-3

Dešťový test

Zařízení jsou testována na vystavení dešti tak, že se postříkají vodou z určité výšky a následně se zjišťuje, jestli nejsou poškozena.
icon-7

Prachový test

Zařízení a jejich součásti jsou po tři dny testovány na odolnost při vystavení koncentrovanému prachu.

ENDURO – Odolná zařízení

icon-1

Vysoké a nízké teploty1

Testováno, aby byl zaručen výkon v rozsahu teplot od −32 °C po dobu více než 48 hodin a až 65 °C po dobu více než 4 hodin.
icon-3

Déšť

Zařízení jsou testována na vystavení dešti tak, že se postříkají vodou z určité výšky a následně se zjišťuje, jestli nejsou poškozena.
icon-4

Vlhkost

Testovaná zařízení jsou za dobu 24 hodin vystavená cyklům vlhkosti v rozsahu od 58 % do 88 %.
icon-5

Test vibrací1

Aby se zaručil řádný výkon, jsou zařízení testována po simulaci 1 600km jízdy terénem, při které dochází ke všem stupňům nárazů a vibrací.
icon-9

Test pádu1

Zařízení je testováno tak, aby se nasimulovala situace, kdy je náhodně upuštěno, například při sundávání z police nebo upuštění na tvrdý povrch při manipulaci.
icon-7

Písek a prach2

Zařízení a jejich součásti jsou testovány na odolnost při vystavení suchému, vanoucímu písku i na to, jak dobře fungují v prašných prostředích.
icon-10

Testování na nízký tlak (nadmořská výška)2

Zařízení jsou po delší časové období testována v prostředích s nízkým tlakem, aby se simulovala přeprava i provoz v letadle.
icon-2

Slaná mlha2

Test na slanou mlhu se používá, aby se určila účinnost ochranného povrchu a úpravy. Zároveň se také kontroluje účinek nánosů soli, které se dostanou ke vnitřním elektrickým součástem.
icon-12

Teplotní šok2

Zařízení jsou testována tak, aby se určila jejich odolnost vůči rychlým změnám teploty mezi −21 °C a 60 °C.

TravelMate – pracovní notebooky

icon-1

Vysoké a nízké teploty

Testováno, aby byl zaručen výkon v rozsahu teplot od −32 °C do 49 °C po dobu více než 8 hodin.
icon-3

Déšť

Zařízení jsou testována na vystavení dešti tak, že se postříkají vodou z určité výšky a následně se zjišťuje, jestli nejsou poškozena.
icon-4

Vlhkost

Testovaná zařízení jsou za dobu 24 hodin vystavená cyklům vlhkosti v rozsahu od 58 % do 88 %.
icon-5

Test vibrací

Zařízení procházejí vibračním testováním, aby se zaručilo, že všechny materiály vydrží přepravu a manipulaci.
icon-9

Test pádu

Zařízení jsou 26krát upuštěna z výšky 122 cm na všechny rohy, boky a panely na 5 cm silný povrch z překližky. Po každém pádu se zkontroluje, jestli jsou zařízení nějak poškozena.
icon-6

Nárazový test2

Zařízení a jejich součásti jsou testovány na odolnost při vystavení suchému, vanoucímu písku i na to, jak dobře fungují v prašných prostředích.

Chromebook – práce a studium

icon-1

Vysoké a nízké teploty

Testováno, aby byl zaručen výkon v rozsahu teplot od −32 °C do 49 °C po dobu více než 8 hodin.
icon-3

Déšť

Zařízení jsou testována na vystavení dešti tak, že se postříkají vodou z určité výšky a následně se zjišťuje, jestli nejsou poškozena.
icon-4

Vlhkost

Testovaná zařízení jsou za dobu 24 hodin vystavená cyklům vlhkosti v rozsahu od 58 % do 88 %.
icon-5

Test vibrací

Zařízení procházejí vibračním testováním, aby se zaručilo, že všechny materiály vydrží přepravu a manipulaci.
icon-9

Test pádu

Zařízení jsou 26krát upuštěna z výšky 122 cm na všechny rohy, boky a panely na 5 cm silný povrch z překližky. Po každém pádu se zkontroluje, jestli jsou zařízení nějak poškozena.
icon-7

Písek a prach2

Zařízení a jejich součásti jsou testovány na odolnost při vystavení suchému, vanoucímu písku i na to, jak dobře fungují v prašných prostředích.
icon-8

Provoz při vysoké teplotě2

Aby se ověřila bezpečnost, výkon a integrita zařízení v prostředích s vysokými teplotami, jsou zařízení pětkrát po dobu 24 hodin vystavena větším než obvyklým okolním teplotám (60 °C).
icon-6

Nárazový test2

Zařízení jsou vystavena fyzickým nárazům, ke kterým může dojít při manipulaci, přepravě nebo práci v průběhu celé jejich životnosti. Zařízení se testují v zapnutém i vypnutém stavu a aby se vyzkoušela strukturální integrita zařízení, dostanou celkem 18 nárazů.
icon-10

Testování na nízký tlak (nadmořská výška)2

Zařízení jsou po delší časové období testována v prostředích s nízkým tlakem, aby se simulovala přeprava i provoz v letadle.
icon-11

Sluneční záření2

Testovaná zařízení jsou ve čtyřech 24hodinových cyklech vystavena přímému slunečnímu světlu.

Veriton – komerční stolní počítače

icon-1

Vysoké a nízké teploty

Testována schopnost fungovat při teplotách od −32 °C do 49 °C a také v neprovozním stavu při teplotách až −51 °C a až 60 °C.
icon-4

Vlhkost

Testovaná zařízení jsou vystavena teplotám v rozsahu od 30 °C do 60 °C při relativní vlhkosti 95 %.
icon-5

Test vibrací

Zařízení procházejí vibračním testováním, aby se zaručilo, že všechny materiály vydrží přepravu a manipulaci.
icon-9

Test pádu

Zabalená zařízení jsou 26krát upuštěna z výšky 76 cm na všechny rohy, boky a panely na 5 cm silný povrch z překližky. Po každém pádu se zkontroluje, jestli jsou zařízení nějak poškozena.
icon-7

Písek a prach2

Zařízení a jejich součásti jsou testovány na odolnost při vystavení suchému, vanoucímu písku i na to, jak dobře fungují v prašných prostředích.

ENDURO Urban – stylová odolnost

icon-9

Test pádu

Zařízení jsou 26krát upuštěna z výšky 122 cm na všechny rohy, boky a panely na 5 cm silný povrch z překližky. Po každém pádu se zkontroluje, jestli jsou zařízení nějak poškozena.
icon-5

Test vibrací

Zařízení procházejí vibračním testováním, aby se zaručilo, že všechny materiály vydrží přepravu a manipulaci.
icon-7

Písek a prach2

Zařízení a jejich součásti jsou testovány na odolnost při vystavení suchému, vanoucímu písku i na to, jak dobře fungují v prašných prostředích.
icon-4

Vlhkost2

Testovaná zařízení jsou za dobu 24 hodin vystavená cyklům vlhkosti v rozsahu od 59 % do 88 %.
icon-1

Vysoké a nízké teploty1

Testováno, aby byl zaručen výkon v rozsahu teplot od −32 °C do 49 °C po dobu více než 8 hodin.
icon-10

Testování na nízký tlak (nadmořská výška)2

Zařízení jsou po delší časové období testována v prostředích s nízkým tlakem, aby se simulovala přeprava i provoz v letadle.

Doporučujeme

IP test

Test stupně krytí (IP) je nezávislý na normách MIL-STD-810H a poskytuje záruky ohledně toho, kolik prachu a kapaliny zařízení snese. Je vypisován Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC). Odpovídající evropskou normou je EN 60529.

První číslo představuje množství pevných částic, které se do zařízení dostanou, a druhé číslo představuje stupeň ochrany před vlhkostí, jako jsou vodní kapky, vodní sprška, ponoření do vody atd. Tabulka níže ukazuje, co každé číslo znamená. Například IP 68 znamená úplnou odolnost vůči prachu a dlouhodobému ponoření do vody.

+
=
IP68
Pevné předměty

Chráněno před pevnými předměty o průměru větším než 50 mm, jako jsou např. ruce a velké nástroje.

1

Chráněno před pevnými předměty o délce kratší než 80 mm a průměru menším než 12 mm.

2

Chráněno před pevnými předměty většími než 2,5 mm, jako jsou např. drát a malé nástroje.

3

Chráněno před pevnými předměty většími než 1 mm, např. vodiče.

4

Částečná ochrana před prachem, který může zařízení poškodit.

5

Zcela chráněno před vniknutím prachu včetně vakuového těsnění, testováno na nepřetržité proudění vzduchu.

6
Tekutiny

Chráněno před svisle padajícími kapkami vody nebo před kondenzací.

1

Chráněno před padajícími kapkami vody s odchylkou 15° od svislé osy.

2

Chráněno před vodní sprškou z jakéhokoli směru, dokonce i když je pouzdro vychýlené až o 60° od svislé osy.

3

Chráněno před vodní sprškou z jakéhokoli směru minimálně po dobu 10 minut.

4

Chráněno před proudy vody nízkého tlaku (6,3 mm) z jakéhokoli směru. Povolen omezený průnik.

5

Chráněno před proudy vody vysokého tlaku z jakéhokoli směru. Povolen omezený průnik.

6

Chráněno před účinky ponoření do vody v hloubce 15 cm až 1 m po dobu 30 minut.

7

Chráněno před účinky dlouhodobého ponoření do vody pod tlakem.

8
Testovací parametry se u konkrétních modelů mohou lišit.
Testováno pouze u konkrétních modelů. Podrobnosti viz stránky jednotlivých produktů.
3 Výsledky čtyř různých testů: 
   Test při vysoké teplotě I, Test při nízké teplotě I: 48 neprovozních hodin
   Test při vysoké teplotě II, Test při nízké teplotě II: 8 provozních hodin