Acer Bluetooth Keyboard and Mouse KM501 – Certified by Works With Chromebook

WWCB_Keyboard_Mouse_Combo_KM501_modelmain

The Acer Bluetooth Keyboard and Mouse KM501 are Works With Chromebook certified, ensuring that they will work seamlessly with your Chromebook. Both keyboard and mouse feature internationally certified antimicrobial1, 2, 3 silver-ion solutions on their surfaces, while the new Chromebook keyboard layout takes up less space than standard keyboardsfor a cleaner and more spacious desk area. The Bluetooth mouse gives you responsive control and a comfortable navigation experience at 1000 DPI.

Pick your perfect Acer Bluetooth Keyboard and Mouse KM501 – Certified by Works With Chromebook

Search for your Acer Bluetooth Keyboard and Mouse KM501 – Certified by Works With Chromebook by features or browse the products below.

Bán theo thỏa thuận Bảo hành có giới hạn và Điều khoản & Điều kiện. Tất cả các ưu đãi có thể thay đổi mà không cần thông báo hoặc theo nghĩa vụ và có thể không áp dụng ở tất cả các địa điểm bán lẻ. Giá niêm yết là giá bán lẻ do nhà sản xuất đề xuất và có thể thay đổi tùy theo địa điểm bán lẻ. Thuế bổ sung hiện hành. Không chịu trách nhiệm về giá cả hoặc các lỗi đánh máy khác