Acer USB Type-C Mini Dock MD101

md101-banner

Acer USB Type-C Mini Dock MD101 là một cổng USB Type-C được Works With Chromebook chứng nhận với các bản cập nhật chương trình cơ sở tự động cho phép một cổng USB Type-C kết nối với màn hình, thiết bị ngoại vi và thiết bị lưu trữ của bạn.

Chọn Acer USB Type-C Mini Dock MD101 – Được Works With Chromebook chứng nhận

Tìm kiếm Acer USB Type-C Mini Dock MD101 – Được Works With Chromebook chứng nhận theo các tính năng hoặc duyệt qua các sản phẩm bên dưới.

Sản phẩm này đã được chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn tương thích của Google. Vui lòng liên hệ trực tiếp với Acer để được hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ khách hàng. Chromebook và huy hiệu “Works With Chromebook” là các nhãn hiệu của Google LLC.