Project Humanity

Acer-anställda delar med sig av sin vision för Project Humanity, som gör miljöskydd och kompetensutveckling till en av de främsta prioriteringarna.

På Acer vill vi att alla våra beslut ska vara ansvarsfulla, som ett företag och som människor. Project Humanity lanserades 2017 och är Acers globala initiativ för att göra världen till en bättre plats. Vi vill se till att alla anställda har möjlighet att göra sina röster hörda och bidra till de beslut vi fattar. Från de produkter vi utformar, våra partner eller vår verksamhets effektivitet – varje beslut räknas.
reddot_winner_2022_297x155

Så började Project Humanity

Project Humanity lanserades 2017 och syftar till att uppmuntra anställda och leverantörer att göra positiva förändringar i vår miljö.

Utbildning

Vi är fast beslutna att erbjuda resurser och innovativa lösningar som inspirerar nyfikna sinnen, eftersom vi anser att utbildning är viktigt för att utveckla den mänskliga potentialen.

Miljö

Vi vill göra vår del genom innovativa lösningar och bjuda in våra kollegor, intressenter och konsumenter att delta i initiativet för att skapa en grönare morgondag tillsammans.

Vår påverkan

En minskning som motsvarar 60 ton koldioxid

Mer än 20 ton batterier har återvunnits och återanvänts i nya batterier

Mer än 8,8 miljoner produkter gjorda av återvunnen plast har levererats

100 % av Acers bärbara datorer använder återvunnet papper för paketering

Mer än 40 länder har anslutit sig till vårt initiativ

Våra mål

Varje beslut räknas

Project Humanity sätter våra värderingar i fokus och utnyttjar kraften i varje handling för att göra skillnad. 

Om var och en av våra 7 700 anställda bidrar till vårt globala initiativ kan våra gemensamma ansträngningar få en betydande effekt.

Genom ett utbildningsprogram online om företagens sociala ansvar, ökar vi våra anställdas kunskaper om miljöfrågor i hela världen.

Acers servrar och datorer är programmerade med energieffektiva lägen.

Vi prioriterar hållbara material i de anställdas datorer.

Våra mål

Varje partnerskap räknas

Vi prioriterar samarbete med partner som är engagerade i sociala frågor och uppmanar dem att ansluta sig till Project Humanity för att maximera vår påverkan. 

Med gemensamma principer i sociala ändamål arbetar vi tillsammans med våra partner för att främja hållbara åtgärder.

Vi efterfrågar miljövänliga produktionsmaterial och vår policy om inga engångsartiklar tillämpas under alla evenemang och produktioner.

Tre stora leverantörer anslöt sig till oss och deltog i Project Humanitys återvinningsprojekt för batterier och elektronik.

Våra mål

Varje idé räknas

Vi gör produkter som har en positiv inverkan på vår miljö och vårt samhälle. 

Vi levererar mer än 17 miljoner datorer varje år. I denna skala blir även små förändringar av både produkt och förpackning betydande. Vi har kraften att ta alla våra produkter ett steg närmare en grönare miljö.

Minska mängden material i förpackningen med 50 % genom att använda digital teknik.

Formfiber eller 100 % återvunnet polystyrenskum används i våra förpackningar.

Vi arbetar med möbelfabriker för att återanvända kartonger som råmaterial och tillverka pappersmöbler.

Våra mål

Varje konsument räknas

Det bästa sättet att få konsumenterna att dela våra värderingar är att uppmana dem att delta. 

Vi initierar program så att våra konsumenter kan bidra till en bättre miljö.

Användarna uppmuntras och meddelas att delta i vårt inbytesprogram och vår modulära reparationstjänst.

Vi uppmanar konsumenterna att vidta åtgärder och vara en del av lösningen genom att integrera Acer Recycling Program med digitala erfarenheter.

Våra mål

Varje talang räknas

Barnen är vår framtid. Vi använder teknik och expertis för att inspirera nyfikna sinnen.  

Med vår teknik och expertis strävar vi efter att maximera studenternas potential och göra resurser tillgängliga för våra framtida talanger.

5 000 underprivilegierade barn anslöt sig till vårt unga skaparprogram för att delta i avgiftsfria designrelaterade kurser.

Vi har samarbetat med K-12-skolor för att tillhandahålla faciliteter och datorkurser för att digitalisera klassrummet och förse studenter med kunskap och färdigheter för att lyckas.

Aktivitetshöjdpunkter

21-dagars grön utmaning

Forskare menar att det tar 21 dagar att bilda en vana. Eftersom vi vill skapa en hållbar livsstil för vår miljö, startade vi en plastutmaning på 21 dagar för att minska användningen av plast och uppmuntra miljövänliga vanor. Över 600 anställda, inklusive chefer, deltog och minskade sin användning av plast med mer än 39 000 plastpåsar för engångsbruk.

30 gröna åtgärder över hela världen

Vi uppmuntrade till aktiva och hållbara insatser genom att låta våra anställda delta i vårt mobilappevenemang, Green Family. Genom att introducera hållbara evenemang, gemenskaper och idéer för åtgärder i ett spelbaserat format har vi uppmuntrat våra anställda att vidta gröna åtgärder för att förbättra världen.

Städning av ett strandområde i Taiwan

Vi bjöd in våra kollegor att delta i Acer Coastal Cleanup Day den 22 juni för att ytterligare utbilda oss genom praktiska aktiviteter. Vi bidrog till kustskyddet tillsammans genom städning av stranden och ekologiska turer.

Ekologiskt risjordbruk i Taiwan

Den 22 maj 2019 möttes vi för att delta i miljöutbildningen på Caitian Rice i Jinshan. Vi tog tillsammans bort mer än 21,8 kg skadedjur för att skydda risfältet och lära oss mer om processen för återställande av mark och bidra till ett miljövänligt jordbruk.

Datordonation i Taiwan

År 2020 stödde Acers affärsenhet för kvalitetstjänster digital utbildning på distans genom att erbjuda teknisk support och kurser i programvaruteknik. Teamet utrustade elever med återvunna datorer för att främja utbildning och hållbarhet.

Acer och Google i Brasilien

Från december 2018 till augusti 2019 samarbetade Acer med Google för att stödja den brasilianska skolan Collective Adventista Group. 10 000 USD och 30 Chromebook-datorer delades ut för att stödja implementeringen av Googles ekosystem, certifiera lärare och ge erfarenhet av innehållsproduktion via Acer-enheter.

Med start i Taiwan har Project Humanity påverkat Acers anställda globalt och lokala samhällen genom olika aktiviteter. Project Humanity fortsätter att utvecklas för att skapa en ännu större global påverkan, och fler regioner inleder aktiviteter i början av 2021.