{{bannerTitle}}

{{bannerHashtag}}

Intel Badges

{{ph18Ttl}}

{{ph18Btn}}

{{ph16Ttl}}

{{ph16Btn}}

{{po7000Ttl}}

{{po7000Btn}}

{{px32fpTtl}}

{{px32fpBtn}}

Funkcije i prednosti Intel® tehnologija zavise od konfiguracije sistema i za njihovo korišćenje može biti potrebno da se omogući aktivacija hardvera, softvera ili usluga. Performanse zavise od konfiguracije sistema. Nijedan uređaj niti komponenta ne mogu biti apsolutno bezbedne. 
© Intel Corporation. Intel, logotip Intel i druge Intel oznake su zaštitni znakovi korporacije Intel ili njenih filijala. Drugi nazivi i brendovi mogu biti u vlasništvu drugih kompanija.
© 2023 NVIDIA, logotip NVIDIA i GeForce RTX su zaštitni znakovi i/ili registrovani zaštitni znakovi korporacije NVIDIA u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.
1. Specifikacije mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela i/ili regiona. Potrebno je proveriti dostupnost svakog modela.