{{bannerTitle}}

{{bannerHashtag}}

Intel Badges

{{ph18Ttl}}

{{ph18Btn}}

{{ph16Ttl}}

{{ph16Btn}}

{{po7000Ttl}}

{{po7000Btn}}

{{px32fpTtl}}

{{px32fpBtn}}

Caracteristicile și beneficiile tehnologiilor Intel® depind de configurația sistemului și pot necesita activare hardware, software sau a serviciilor. Performanța variază în funcție de configurația sistemului. Niciun produs și nicio componentă nu pot fi deplin securizate. 
© Intel Corporation. Intel, sigla Intel și alte însemne Intel sunt mărci comerciale ale Intel Corporation sau ale filialelor sale. Este posibil ca alte denumiri sau branduri să fie revendicate drept proprietate de către alții.
© 2023 NVIDIA, sigla NVIDIA și GeForce RTX sunt mărci comerciale și/sau mărci comerciale înregistrate ale NVIDIA Corporation în S.U.A. și alte țări.
1. Specificațiile pot varia în funcție de model și/sau de regiune. Toate modelele sunt oferite în funcție de disponibilitate.