Trzymiesięczna, bezpłatna subskrypcja Adobe Creative Cloud

Rejestrując urządzenie ConceptD w Acer ID, użytkownik może uzyskać trzymiesięczny dostęp do ponad 20 kreatywnych aplikacji na komputery stacjonarne i urządzenia mobilne, takich jak Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Rush, XD lub Acrobat Pro. Subskrypcja Adobe Creative Cloud obejmuje również: 100 GB pamięci masowej w chmurze, Adobe Portfolio, Adobe Fonts i Adobe Spark.

Oferta jest dostępna tylko dla użytkowników, którzy kupią i zarejestrują kwalifikujące się urządzenie ConceptD przed 10 stycznia 2023 r. i wykorzystają swój kod partnera w Adobe przed 25 stycznia 2023 r.

Jak uzyskać subskrypcję

  1. Zaloguj się do Acer ID
  2. Zarejestruj swoje urządzenie ConceptD. (Uwaga: jeśli produkt został automatycznie zarejestrowany podczas pierwszego uruchomienia urządzenia, można sprawdzić jego rejestrację, logując się do witryny acer.com i bezpośrednio sprawdzając sekcję My Products (Moje produkty).
  3. Przejdź do strony My Products (Moje produkty), aby uzyskać Partner Code (kod partnera).
  4. Odwiedź stronę https://www.adobepartneroffer.com/go i wpisz Partner Code (Kod partnera).
  5. Utwórz identyfikator Adobe lub zaloguj się przy użyciu istniejącego identyfikatora.
  6. Kliknij opcję „Redeem code” (Wykorzystaj kod).
  7. Kliknij „Add payment method” (Dodaj metodę płatności), aby włączyć automatyczne odnawianie, lub wybierz „Remind me later” (Przypomnij mi później).
  8. Kliknij „Get Started” (Rozpocznij), aby pobrać.

Frequently Asked Questions

Na czym polega promocja firmy Adobe na komputery ConceptD firmy Acer?

Nowe komputery ConceptD kupione i zarejestrowane przed 10 stycznia 2023 r. mogą otrzymać trzymiesięczną, ograniczoną subskrypcję wszystkich aplikacji Adobe Creative Cloud dla osób fizycznych.

Jak długo obowiązuje oferta promocyjna?

Trzymiesięczna, ograniczona subskrypcja wszystkich aplikacji Adobe Creative Cloud dla osób fizycznych jest dostępna dla użytkowników, którzy kupią i zarejestrują kwalifikujące się urządzenie przed 10 stycznia 2023 r. oraz wykorzystają kod partnera w Adobe przed 25 stycznia 2023 r.

Po zarejestrowaniu komputerów PC ConceptD użytkownicy mogą odwiedzić sekcję My Products (Moje produkty), gdzie otrzymają unikalny kod partnera, który można wykorzystać, aby aktywować trzymiesięczną subskrypcję wszystkich aplikacji Adobe Creative Cloud dla osób fizycznych. Aby skorzystać z Oferty, należy utworzyć konto w firmie Adobe i zaakceptować Warunki użytkowania firmy Adobe.

Które kraje/regiony są objęte promocją?

Oferta Adobe Creative Cloud jest dostępna w regionach, w których firma Adobe udostępnia użytkownikom końcowym usługę Creative Cloud dla osób fizycznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej firmy Adobe pod adresem https://www.adobe.com/special/products/creativecloud/pdfs/cc-availability-matrix.pdf

Które urządzenia firmy Acer są objęte promocją?

Wszystkie nowe komputery ConceptD kupione i zarejestrowane przed 10 stycznia 2023 r.

Czy w przypadku zakupu wielu urządzeń objętych promocją mogę skorzystać z tej samej oferty wielokrotnie?

Nie, użytkownik może otrzymać tylko jeden Kupon z kodem, nawet jeśli kupił wiele kwalifikujących się urządzeń.

Jeśli mam już konto Adobe, czy muszę utworzyć nowe, aby móc skorzystać z tej oferty?

Nie, w celu skorzystania z oferty użytkownik może wykorzystać istniejące konto Adobe.

Czy jeśli mam już subskrypcję Adobe Creative Cloud, czy nadal mogę wziąć udział w promocji?

Tak, jeśli masz już subskrypcję wszystkich aplikacji Creative Cloud, do Twojej bieżącej subskrypcji zostaną dodane kolejne trzy miesiące. Jeśli masz inną subskrypcję Creative Cloud, która nie obejmuje wszystkich aplikacji (np. subskrypcję pojedynczej aplikacji lub planu fotograficznego), wówczas bezpłatna trzymiesięczna subskrypcja wszystkich aplikacji Adobe Creative Cloud będzie aktywna równocześnie z Twoją bieżącą subskrypcją, począwszy od momentu wykorzystania kodu.

Jeśli kwalifikuję się do skorzystania z innej oferty na wszystkie aplikacje Creative Cloud, to czy nadal mogę skorzystać z tej oferty?

Nie, dany użytkownik końcowy może skorzystać tylko z jednego członkostwa obejmującego wszystkie aplikacje Creative Cloud.

Kiedy upływa ostatni dzień na wykorzystanie kodu partnera?

Kody należy wykorzystać nie później niż 25 stycznia 2023 r.

Gdzie mogę znaleźć więcej informacji na temat usługi Adobe Creative Cloud?

Aby uzyskać więcej odpowiedzi na często zadawane pytania, odwiedź stronę Adobe Creative Cloud dostępną pod adresem https://helpx.adobe.com/creative-cloud/faq.html#membership

Co się stanie, gdy skończy się trzymiesięczna subskrypcja?

Pod koniec trzymiesięcznego okresu subskrypcji użytkownicy mogą nadal korzystać z usługi Adobe Creative Cloud, kupując subskrypcję po aktualnej na ten moment cenie. Jeśli subskrypcja nie zostanie odnowiona, zostanie ona uznana za anulowaną. Więcej informacji można znaleźć w witrynie firmy Adobe pod adresem https://helpx.adobe.com/manage-account/using/cancel-subscription.html.