Project Humanity

Acers ansatte deler sin visjon for Project Humanity, som setter fokus på miljøvern og talentutvikling.

Hos Acer ønsker vi at alle avgjørelsene vi tar, som selskap og som enkeltmennesker, skal være ansvarlige. Project Humanity ble lansert i 2017 og er Acers globale initiativ for å gjøre verden til et bedre sted. Vi ønsker å sikre at alle ansatte har mulighet til å bli hørt og bidra til de beslutningene vi tar. Fra produktene vi designer, til partnerne våre og driftseffektiviteten – hver avgjørelse teller.
reddot_winner_2022_297x155

Slik startet Project Humanity

Project Humanity ble lansert i 2017 og har som mål å oppmuntre ansatte og leverandører til å gjøre positive endringer for miljøet.

Utdanning

Vi vil tilby ressurser og nyskapende løsninger som inspirerer nysgjerrige sinn, for vi mener at utdanning er avgjørende for at mennesker skal kunne nå sitt fulle potensial.

Miljø

Vi vil gjøre vår del gjennom nyskapende løsninger og invitere kolleger, interessenter og forbrukere til å bli med på initiativet for å skape en grønnere fremtid sammen.

Påvirkningen vår

Reduksjon tilsvarende 60 tonn CO2

Mer enn 20 tonn batterier ble resirkulert og reprodusert til nye batterier

Mer enn 8,8 millioner produkter ble levert med resirkulert forbrukerplast

100 % av Acers bærbare datamaskiner har emballasje av resirkulert papir

Mer enn 40 land har blitt med på initiativet vårt

Målene våre

Hver avgjørelse teller

Project Humanity setter fokus på verdiene våre og gjør en forskjell ved hjelp av mange enkelthandlinger. 

Hvis alle våre 7700 ansatte bidrar til det globale initiativet vårt, kan den samlede innsatsen ha en betydelig påvirkning.

Gjennom et elektronisk CSR-opplæringsprogram øker vi kunnskapen om miljøvern blant ansatte over hele verden.

Acers servere og datamaskiner er programmert med energieffektive moduser.

Vi prioriterer å bruke bærekraftige materialer i våre ansattes datamaskiner.

Målene våre

Hvert partnerskap teller

Vi prioriterer samarbeid med partnere som er opptatt av sosial forandring, og inviterer dem til å bli med i Project Humanity for å maksimere påvirkningen vår. 

Med felles prinsipper for sosial forandring arbeider vi med partnere for å fremme bærekraftige handlinger.

Vi har en policy som krever miljøvennlige materialer og nullforbruk av engangsbestikk ved alle arrangementer og produksjoner.

Tre store leverandører ble med oss og deltok i Project Humanitys resirkuleringsprosjekt for batterier og elektronikk.

Målene våre

Hver idé teller

Vi lager produkter som har en positiv innvirkning på miljøet og samfunnet. 

Hvert år leverer vi mer enn 17 millioner datamaskiner. På denne skalaen får selv små endringer på både produkt og emballasje stor betydning. Vi har muligheten til å gjøre hvert eneste av produktene våre til et skritt i retning et grønnere miljø.

50 % reduksjon av materiell som legges ved forsendelser, ved hjelp av digitalisering.

Vi bruker formet fiber eller 100 % resirkulert isoporskum i emballasjen.

Vi samarbeider med møbelfabrikker om å gjenbruke kartonger som råmateriale i produksjon av pappmøbler.

Målene våre

Hver forbruker teller

For å få forbrukerne med på verdiene våre er den beste metoden å invitere dem til å delta. 

Vi setter i gang programmer for at forbrukerne våre skal kunne bidra til et bedre miljø.

Brukere blir oppfordret til og får varsler om å benytte seg av innbytteprogrammet vårt og tjenesten vår for modulreparasjon.

Vi inviterer forbrukerne til å bli en del av løsningen ved å integrere Acers resirkuleringsprogram med digitale opplevelser.

Målene våre

Hvert talent teller

Barna er fremtiden. Vi bruker teknologi og ekspertise til å inspirere nysgjerrige sinn.  

Med vår teknologi og ekspertise arbeider vi for å maksimere elevenes potensial og gjøre ressurser tilgjengelige for fremtidens talenter.

5000 underprivilegerte barn ble med i programmet vårt for unge skapere og fikk delta gratis på designrelaterte kurs.

Vi har samarbeidet med grunnskoler om å tilby fasiliteter og datakurs for å digitalisere klasserommet og utstyre elevene med kunnskap og ferdigheter som kan hjelpe dem med å lykkes.

Fremhevet aktivitet

21-dagers grønn utfordring

Forskere hevder at det tar 21 dager å danne en vane. Vi satte i gang en utfordring – 21-dagers nullforbruk av plast – for å oppmuntre til å handle miljøvennlig og utvikle en bærekraftig livsstil. Over 600 ansatte, inkludert ledere, deltok og reduserte forbruket av engangsposer av plast med over 39 000.

30 grønne handlinger verden over

Vi har veiledet våre ansatte gjennom et mobilappbasert arrangement, Green Family, for å oppmuntre til innsats for bærekraft. Ved å introdusere bærekraftsarrangementer, fellesskap og ideer til handling i et spillbasert format har vi oppfordret de ansatte til å iverksette grønne tiltak for å forbedre verden.

Strandrydding i Taiwan

Vi inviterte medarbeiderne våre til å delta i Acer Coastal Cleanup Day den 22. juni for å lære gjennom praktiske aktiviteter. Sammen bidro vi til å beskytte fjæra, gjennom turer og strandrydding.

Økologisk risdyrking i Taiwan

Den 22. mai 2019 kom vi sammen og deltok i miljøundervisningen til Caitian Rice i Jinshan. Vi lærte om hvordan man kan gjenopprette jordens tilstand og bidra til miljøvennlig landbruk, og sammen fjernet vi mer enn 21,8 kg skadedyr for å beskytte risåkeren.

Donasjon av datamaskiner i Taiwan

I 2020 støttet Acers forretningsenhet for kvalitetsservice digital fjernundervisning i skolen og tilbød teknisk støtte og programvarekurs. Teamet utstyrte elevene med resirkulerte datamaskiner for å fremme utdanning og bærekraft.

Acer og Google i Brasil

Fra desember 2018 til august 2019 samarbeidet Acer med Google om å støtte skoler i Brasil. 30 Chromebook-datamaskiner og USD 10 000 ble gitt for å støtte implementering av Google-økosystemet, sertifisere lærere og gi erfaring med innholdsproduksjon ved hjelp av Acer-enheter.

Etter oppstarten i Taiwan har Project Humanity påvirket Acer-ansatte og lokalsamfunn over hele verden gjennom ulike aktiviteter. Project Humanity fortsetter å utvikle seg og har stadig større påvirkning globalt – flere regioner satte i gang aktiviteter i starten av 2021.