{{bannerTitle}}

{{bannerHashtag}}

Intel Badges

{{ph18Ttl}}

{{ph18Btn}}

{{ph16Ttl}}

{{ph16Btn}}

{{po7000Ttl}}

{{po7000Btn}}

{{px32fpTtl}}

{{px32fpBtn}}

Funksjonene og fordelene til Intel®-teknologiene avhenger av systemkonfigurasjonen og kan kreve bestemt maskinvare eller programvare eller aktivering av tjenester. Ytelsen er avhengig av systemkonfigurasjonen. Ingen produkter eller komponenter kan være helt sikre. 
© Intel Corporation. Intel, Intel-logoen og andre Intel-merker er varemerker for Intel Corporation eller dets datterselskaper. Andre navn og varemerker kan tilhøre andre.
© 2023 NVIDIA, NVIDIA-logoen og GeForce RTX er varemerker og/eller registrerte varemerker som tilhører NVIDIA Corporation i USA og andre land.
1. Spesifikasjonene kan variere avhengig av modell og/eller region. Levering av alle modeller er avhengig av tilgjengelighet.