Project Humanity

Acerin työntekijät jakavat Project Humanityn vision – ympäristön suojelu ja taitojen kehittäminen ovat etusijalla.

Haluamme Acerilla varmistaa, että kaikki päätöksemme ovat vastuullisia niin yrityksen kuin ihmisenkin näkökulmasta. Vuonna 2017 lanseerattu Project Humanity on Acerin globaali hanke, jolla maailmasta yritetään tehdä parempi paikka. Haluamme varmistaa, että jokaisella työntekijällä on mahdollisuus saada äänensä kuuluviin ja osallistua tekemiimme päätöksiin. Jokainen päätös on tärkeä, oli kyse sitten suunnittelemistamme tuotteista, yhteistyökumppaneistamme tai operaatioidemme tehokkuudesta.
reddot_winner_2022_297x155

Miten Project Humanity alkoi

Vuonna 2017 lanseeratun Project Humanityn tavoitteena on rohkaista työntekijöitä ja tavarantoimittajia tekemään positiivisia muutoksia ympäristöömme.

Koulutus

Olemme sitoutuneet tarjoamaan resursseja ja innovatiivisia ratkaisuja tulevaisuuden tekijöille, koska uskomme, että koulutus on isossa osassa ihmisen potentiaalin valjastamista.

Ympäristö

Haluamme kantaa kortemme kekoon innovatiivisten ratkaisujen kautta. Kutsumme kollegamme, sidosryhmämme ja kuluttajamme liittymään hankkeeseen ja luomaan yhdessä vihreämpää tulevaisuutta.

Vaikutuksemme

Hiilidioksidipäästöjä vähennetty 60 tonnia

Kierrätykseen ja uudelleenvalmistukseen lajiteltu 20 tonnia paristoja

Yli 8,8 miljoonaa tuotetta toimitettiin vanhoista lähetyksistä kierrätetyllä materiaalilla

Acerin kannettavien tietokoneiden pakkauksista 100 % on kierrätettyä paperia

Yli 40 maata on hankkeessa mukana

Tavoitteemme

Jokaisella päätöksellä on väliä

Project Humanityn keskiössä ovat arvot. Uskomme, että jokaisella teolla on merkityksensä. 

Jos jokainen 7 700:stä työntekijästämme tekee parhaansa hankkeemme hyväksi, yhteispelillä voimme saada aikaan jotain suurta.

Verkossa tapahtuvan CRS-koulutusohjelman avulla voimme jakaa ympäristötietoutta työntekijöillemme ympäri maailmaa.

Acerin palvelimet ja tietokoneet on ohjelmoitu olemaan energiatehokkaita.

Työntekijöiden tietokoneiden valmistuksessa painotetaan kestäviä materiaaleja.

Tavoitteemme

Jokaisella kumppanuudella on väliä

Prioriteettinamme on työskennellä sosiaaliset arvot huomioon ottavien yhteistyökumppaneiden kanssa ja haluamme kutsua heidät liittymään Project Humanityyn vaikutuksemme maksimoimiseksi. 

Kun jaamme sosiaaliset arvot yhteistyökumppaniemme kanssa, voimme keskittyä kestävien tekojen edistämiseen.

Kaikissa tapahtumissa ja tuotannoissa keskitytään Zero Disposable Utensils -käytännön toteuttamiseen ja ympäristöystävällisten materiaalien käyttöön.

Kolme suurta tavarantoimittajaa liittyi mukaan Project Humanityn paristojen ja elektroniikkajätteen kierrätysprojektiin.

Tavoitteemme

Jokaisella idealla on väliä

Valmistamme tuotteita, joilla on positiivinen vaikutus ympäristöömme ja yhteisöömme. 

Toimitamme vuosittain yli 17 miljoonaa tietokonetta. Tässä mittaluokassa pienilläkin tuotteiden tai pakkausten muutoksilla on suuri vaikutus. Meillä on valta tehdä kaikista tuotteistamme asteen vihreämpiä.

Digitalisaatio vähentää pakkauksen sisällä olevia materiaaleja 50 prosentilla.

Pakkauksissa käytetään valettua kuitua tai 100 % kierrätettyä styroksia.

Teemme yhteistyötä kalustetehtaiden kanssa kartongin uudelleenkäytössä raakamateriaalina ja paperisten kalusteiden tuotannossa.

Tavoitteemme

Jokaisella asiakkaalla on väliä

Paras keino saada asiakkaat jakamaan arvonsa kanssamme on kutsua heidät mukaan. 

Luomme ohjelmia, jotta kuluttajamme voivat auttaa paremman ympäristön luomisessa.

Käyttäjiä kannustetaan ja muistutetaan liittymään vaihtokauppaohjelmaamme ja modulaariseen huoltopalveluun.

Kutsumme kuluttajamme ryhtymään toimiin ja olemaan osa ratkaisua integroimalla Acer Recycling Program -ohjelman digitaalisiin kokemuksiin.

Tavoitteemme

Jokaisella lahjakkuudella on väliä

Lapset ovat tulevaisuutemme. Käytämme tekniikkaa ja ammattitaitoa inspiroimaan uteliaita mieliä.  

Tekniikkamme ja ammattitaitomme avulla me pyrimme maksimoimaan opiskelijoiden potentiaalin ja tarjoamaan resursseja tulevaisuuden tekijöille.

5 000 vähäosaista lasta osallistui maksuttomille suunnittelupainotteisille kursseille, jotka ovat osa nuorten luovien alojen lupausten ohjelmaa.

Olemme tehneet yhteistyötä koulujen kanssa tarjoamalla niiden käyttöön tiloja ja tietokonekursseja, jotka edistävät opetuksen digitalisaatiota ja antavat oppilaille arvokkaita tietoja ja taitoja.

Erikoishaaste

21-Day Green Challenge -haaste

Tutkijoiden mukaan tavan muodostumisessa kestää 21 päivää. Kestävän ja ympäristöystävällisen elämäntavan luomiseksi lanseerasimme 21 päivää kestävän muovittomuuden haasteen. Yli 600 työntekijää, mukaan lukien johtoporras, osallistuivat haasteeseen. He onnistuivat säästämään yli 39 000 kertakäyttömuovipussia.

30 vihreää tekoa ympäri maailman

Opastimme työntekijöitämme tekemään kestäviä ratkaisuja mobiilisovelluksemme Green Family -tapahtuman kautta. Esittelemällä kestävyystapahtumia, -yhteisöjä ja -ideoita pelipohjaisessa muodossa, olemme kannustaneet työntekijöitä tekemään vihreitä tekoja ja parantamaan maailmaa.

Ranta-alueen siivoaminen Taiwanissa

Kutsuimme kollegamme liittymään seuraamme Acer Coastal Cleanup Day -siivousoperaatioon 22. kesäkuuta, jotta voisimme oppia lisää käytännön tekemisen kautta. Rannan siivoamisen ja ekologiakierrosten avulla kokoonnuimme yhteen ja teimme osamme rannikoiden suojelemiseksi.

Orgaanista riisinviljelyä Taiwanissa

Kokoonnuimme yhteen 22.5.2019 ja osallistuimme Jinshanissa Caitian Ricen järjestämään ympäristökoulutukseen. Oppiaksemme lisää maaperän kunnostuksesta ja ympäristöystävällisestä viljelystä, keräsimme yhdessä yli 21,8 kiloa tuholaisia pois riisipellolta.

Tietokonelahjoitus Taiwanissa

Vuonna 2020 Acerin Quality Service Business Unit -yksikkö tuki etäkoulujen digitaalista opetusta tarjoamalla teknistä tukea ja ohjelmistokursseja. Tiimi osoitti arvostustaan koulutukselle ja kestäville periaatteille luovuttamalla oppilaiden käyttöön kierrätettyjä tietokoneita.

Acer ja Google Brasiliassa

Acer teki yhteistyötä Googlen kanssa joulukuusta 2018 elokuuhun 2019 tukemalla Brazilian School Collective Adventista Group -ryhmää. 10 000 dollaria ja 30 Chromebookia jaettiin Google-ympäristön käyttöönoton tukemiseksi, opettajien sertifioimiseksi ja sisällöntuotannon mahdollistamiseksi Acer-laitteiden avulla.

Taiwanista lähtenyt Project Humanity on vaikuttanut globaalisti Acerin työntekijöihin ja paikallisiin yhteisöihin erinäisten tapahtumien kautta. Project Humanity jatkaa kehittymistään ja yhä suuremman globaalin vaikutuksen luomista. Uusilla alueilla lanseerattiin tapahtumia alkuvuodesta 2021.