Project Humanity

Служителите на Acer споделят визията си за Project Humanity, като превръщат в основен приоритет опазването на околната среда и развитието на таланти.

В Acer искаме всички наши решения да бъдат вземани отговорно – като корпорация и като човешки същества. Project Humanity, стартирал през 2017 г., е глобална инициатива на Acer да направи света по-добър. Искаме да гарантираме всеки служител да има възможността да споделя мнението си и да допринася за вземаните от нас решения. От проектираните от нас продукти, нашите партньори или ефективността на нашите операции − всяко решение е важно.
reddot_winner_2022_297x155

Как стартира Project Humanity

Project Humanity, стартирал през 2017 г., има за цел да насърчава служителите и доставчиците да извършват положителни промени в нашата околна среда.

Образование

Ние се ангажираме да предлагаме ресурси и иновативни решения за вдъхновяване на любознателните, защото вярваме, че образованието е неразделна част от разгръщането на човешкия потенциал.

Околна среда

Искаме да дадем нашия принос чрез иновативни решения и да поканим нашите колеги, заинтересовани страни и клиенти да се присъединят към инициативата, за да създадем заедно едно по-зелено утре.

Нашето въздействие

Намаляване с еквивалента на 60 тона CO2

Над 20 метрични тона батерии бяха рециклирани и преработени в нови батерии

Над 8,8 милиона продукти бяха експедирани с помощта на рециклирани след употреба пластмаси

100% от ноутбуците на Acer използват рециклирана хартия за опаковане

Над 40 държави се присъединиха към нашата инициатива

Нашите цели

Всяко решение е важно

Project Humanity поставя нашите ценности в центъра на вниманието, като използва силата на всяко действие, за да се променят нещата. 

Ако всеки от нашите 7700 служители даде своя принос за нашата глобална инициатива, съвместните ни усилия могат да окажат значително въздействие.

Чрез онлайн програма за обучение по КСО ние повишаваме екологичната грамотност сред служителите в целия свят.

Сървърите и компютрите на Acer са програмирани да работят с енергийно ефективни режими.

Ние приоритизираме с помощта на базирани на устойчиви материали машини за компютрите на служителите.

Нашите цели

Всяко партньорство е важно

Ние даваме приоритет на сътрудничеството с партньори, посветени на социални каузи, и ги каним да се присъединят към Project Humanity, за да увеличим максимално въздействието си. 

Със споделени принципи в социалните каузи ние работим с партньори за насърчаване на устойчиви действия.

Изисква се използването на екологосъобразни производствени материали с политика за „Нула прибори за еднократна употреба“, която се прилага по време на всички събития и производства.

Трима основни доставчици се присъединиха към нас и взеха участие в проекта за рециклиране на батерии и електроника на Project Humanity.

Нашите цели

Всяка идея е важна

Ние произвеждаме продукти, които имат положително въздействие върху околната среда и обществото ни. 

Ние експедираме над 17 милиона компютри годишно. При такъв мащаб дори и малките промени както на продукта, така и на опаковката стават значими. Ние имаме силата да придвижим всеки от продуктите ни с една стъпка по-близо до по-зелена околна среда.

Намаляване на материалите в кутията с 50% чрез използването на цифрови технологии.

В нашите опаковки се използват формовани влакна или 100% рециклиран стиропор.

Ние работим с мебелни фабрики за повторно използване на кашони като суровина и за производство на мебели от хартия.

Нашите цели

Всеки клиент е важен

Най-добрият начин за приобщаване на клиентите към нашите ценности е като ги поканим да вземат участие. 

Ние инициираме програми, така че клиентите ни да могат да помогнат с приноса си за създаването на по-добра околна среда.

Потребителите се насърчават и уведомяват да се присъединят към нашата програма за обратно изкупуване и модулна услуга за ремонт.

Ние каним клиентите да предприемат действия и да станат част от решението чрез интегриране на програмата за рециклиране на Acer с цифрови изживявания.

Нашите цели

Всеки талант е важен

Децата са нашето бъдеще. Ние използваме технологии и експертен опит, за да вдъхновяваме любознателните.  

С нашите технологии и експертен опит се стремим да развием максимално потенциала на учениците и да осигурим необходимите ресурси за нашите бъдещи таланти.

5000 деца в неравностойно положение се присъединиха към нашата програма за млади творци, за да посещават безплатни курсове, свързани с проектиране.

Ние си сътрудничим с основни и средни училища за предоставяне на съоръжения и компютърни курсове с цел цифровизиране на класната стая и осигуряване на необходимите знания и умения на учениците, за да успеят.

Основно събитие в рамките на дейностите

21-дневно зелено предизвикателство

Изследователите предполагат, че са необходими 21 дни, за да се създаде навик. За изграждането на устойчив начин на живот за околната ни среда ние инициирахме предизвикателство без използване на пластмаса за 21 дни с цел да насърчим екологосъобразните практики. Над 600 служители, включително лица от изпълнителното ръководство, участваха и намалиха използването на над 39 000 найлонови торбички за еднократна употреба.

30 зелени дейности по целия свят

За насърчаване на активните усилия за устойчиво развитие ние насочвахме служителите чрез нашето събитие за мобилно приложение Green Family (Зелено семейство). Чрез въвеждането на устойчиви събития, общности и идеи за действие в базиран на игри формат ние подтикнахме служителите да инициират зелени дейности за подобряване на света.

Почистване на бреговата линия в Тайван

За да се образоваме допълнително чрез практически дейности, ние поканихме нашите колеги да се присъединят към организирания от Acer Ден за почистване на крайбрежието на 22 юни. Чрез почиствания на плажовете и екологични обиколки ние се събрахме заедно и допринесохме за защитата на крайбрежието.

Органично производство на ориз в Тайван

На 22 май 2019 г. ние се събрахме заедно, за да участваме в екологичното обучение на Caitian Rice в Джиншан. За да научим повече за процеса на рехабилитация на земята и да допринесем за екологосъобразното земеделие, заедно отстранихме над 21,8 kg вредители с цел да защитим оризовото поле.

Дарение на компютри в Тайван

През 2020 г. бизнес подразделението на Acer за качествено обслужване подпомогна дистанционното цифрово образование в училище, като предостави техническа помощ и софтуерни курсове за обучение. Екипът предостави на учениците рециклирани компютри за насърчаване на образованието и устойчивостта.

Acer и Google в Бразилия

От декември 2018 г. до август 2019 г. Acer си сътрудничи с Google в подкрепа на Brazilian School Collective Adventista Group. 10 000 $ и 30 устройства Chromebook бяха отделени за подпомагане на прилагането на екосистемата на Google, сертифициране на учителите и осигуряване на опит в създаването на съдържание чрез устройствата на Acer.

Project Humanity, стартирал в Тайван, оказа въздействие върху служителите на Acer по света и върху местните общности чрез различни дейности. Project Humanity продължава да се развива и да оказва дори още по-голямо глобално въздействие, като допълнителни региони започват дейности по проекта в началото на 2021 г.