{{bannerTitle}}

{{bannerHashtag}}

Intel Badges

{{ph18Ttl}}

{{ph18Btn}}

{{ph16Ttl}}

{{ph16Btn}}

{{po7000Ttl}}

{{po7000Btn}}

{{px32fpTtl}}

{{px32fpBtn}}

Функциите и предимствата на технологиите на Intel® зависят от системната конфигурация и може да изискват разрешена хардуерна, софтуерна или сервизна активация. Производителността се различава в зависимост от системната конфигурация. Никой продукт или компонент не може да бъде напълно защитен. 
© Intel Corporation. Intel, логото на Intel и другите марки на Intel са търговски марки на Intel Corporation или на нейните дъщерни дружества. Другите имена и марки може да се предявяват като собственост на други лица.
© 2023 NVIDIA, логото на NVIDIA и GeForce RTX са търговски марки и/или регистрирани търговски марки на NVIDIA Corporation в САЩ и други държави.
1. Спецификациите може да се различават в зависимост от модела и/или региона. Всички модели зависят от наличността.