• logo_600x300

ОФИЦИАЛЕН ГЛОБАЛЕН ПАРТНЬОР
НА IEM В КАТОВИЦЕ ПРЕЗ 2024 Г.

#IEM #ItLiesWithin #PredatorGaming

  • logo-Intel-family

IT LIES WITHIN

POWERED BY INTEL®

IEM В КАТОВИЦЕ ПРЕЗ 2024 Г.

Arena Spodek

ДАТА: 09 февруари – 11 февруари 2024 г.

НАГРАДЕН ФОНД: 1 000 000 USD

ОБЩ БРОЙ ОТБОРИ: 24

КОНТРОЛИРАЙТЕ АРЕНАТА С HELIOS NEO 16

Следващото поколение гейминг лаптоп с готовност за изкуствен интелект е оборудван с процесори Intel® Core™ (14-о поколение) и безкомпромисна видеокарта GeForce RTX™ от серия 40.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
Helios_Neo_16

АРСЕНАЛЪТ НА ЕЛИТА

Helios_16
PREDATOR HELIOS 16
Helios_18
PREDATOR HELIOS 18
Triton_Neo_16
PREDATOR TRITON NEO 16
Orion_7000
PREDATOR ORION 7000
Функциите и предимствата на технологиите на Intel® зависят от системната конфигурация и може да изискват разрешена хардуерна, софтуерна или сервизна активация. Производителността се различава в зависимост от системната конфигурация. Никой продукт или компонент не може да бъде напълно защитен.

© Intel Corporation. Intel, логото на Intel и другите марки на Intel са търговски марки на Intel Corporation или на нейните дъщерни дружества. Другите имена и марки може да се предявяват като собственост на други лица.
© 2023 NVIDIA, логото на NVIDIA и GeForce RTX са търговски марки и/или регистрирани търговски марки на NVIDIA Corporation в САЩ и други държави.