in Products in Support in Press
เมนู

การอัปเดต Windows 10 (May 2020)

แล็ปท็อป เดสก์ทอปและแท็บเล็ต Acer ต่อไปนี้ผ่านการทดสอบว่ามีความเหมาะสมสำหรับการติดตั้งการอัปเดต Windows 10 (May 2020) (20H1) หากรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณไม่อยู่ในตารางด้านล่าง หมายความว่ายังไม่ได้ผ่านการทดสอบโดย Acer และยังไม่มีการอัปเดตไดรเวอร์สำหรับรุ่นดังกล่าว

แล็ปท็อป
เดสก์ท็อป