in Products in Support in Press
เมนู

Windows 10 Fall Creators Update

แล็ปท็อป เดสก์ทอปและแท็บเล็ต Acer ต่อไปนี้ผ่านการทดสอบว่ามีความเหมาะสมสำหรับการติดตั้ง Windows 10 Fall Creators Update หากรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณไม่อยู่ในตารางด้านล่าง หมายความว่ายังไม่ได้ผ่านการทดสอบโดย Acer และยังไม่มีการอัปเดตไดรเวอร์สำหรับรุ่นดังกล่าว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows 10 Fall Creators Update โปรดไปที่เว็บไซต์ Windows Help ของ Microsoft

Notebook
Aspire Series
A314-31
A315-21
A315-21G
A315-31
A315-51
A315-52
A515-41G
A515-51
A515-51G
A517-51
A517-51G
A615-51
A615-51G
A715-71G
A717-71G
ES1-131
ES1-132
ES13
ES1-332
ES1-420
ES1-421
ES1-422
ES1-431
ES1-432
ES1-433
ES1-433G
ES1-523
ES1-531
ES1-532G
ES1-533
ES1-571
ES1-572
ES1-731
ES1-731G
ES1-732
E5-422
E5-422G
E5-432G
E5-473
E5-473-
E5-473G
E5-473T
E5-474
E5-475
E5-475G
E5-475T
E5-475TG
E5-476
E5-476G
E5-491
E5-491G
E5-522
E5-522G
E5-522T
E5-522TG
E5-523
E5-523
E5-523G
E5-523G
E5-532
E5-532G
E5-552
E5-552G
E5-552T
E5-552TG
E5-553
E5-553G
E5-572G
E5-573
E5-573G
E5-573T
E5-574
E5-574G
E5-574T
E5-574TG
E5-575
E5-575G
E5-575T
E5-575TG
E5-576
E5-576G
E5-722
E5-722G
E5-752
E5-752G
E5-772
E5-772G
E5-773G
E5-773G
E5-774
E5-774G
F5-521
F5-521G
F5-522
F5-551G
F5-572
F5-572G
F5-572T
F5-573
F5-573G
F5-573T
F5-771
F5-771G
K40-10
K50-10
K50-20
MM1-571
K4000
R3-131T
R3-431T
R3-471TG
R3-471T
R5-431T
R5-471T
R5-571T
R5-571TG
R7-372T
R7-370T
S5-371
S5-371T
T5000
V3-371
V3-372
V3-574
V3-574G
V3-575
V3-575G
V5-591G
VN7-572
VN7-572G
VN7-572TG
VN7-592G
VN7-593G
VN7-593G
VN7-593G-
VN7-593G-
VN7-593G_
VN7-792G
VN7-793G
VX5-591G
VX5-591G
Z5-501MT-G
Swift Series
S30-10
SF113-31
SF114-31
SF314-51
SF314-52
SF314-52G
SF314-53G
SF315-51
SF315-51G
SF514-51
SF713-51
SF713-51
Spin Series
SP111-31
SP111-31N
SP111-32N
SP113-31
SP315-51
SP513-51
SP513-51N
SP513-52
SP513-52N
SP513-52N
SP515-51
SP515-51G
SP714-51
SP714-51
Switch Series
A20-10
S1003
SA5-271
SA5-271P
SW1-011
SW3-013
SW3-013P
SW3-016
SW3-016P
SW312-31
SW312-31P
SW5-014
SW5-014P
SW5-017
SW5-017P
SW512-52
SW512-52
SW512-52P
SW512-52P
SW5-173
SW5-173P
Aspire One Series
AO1-131
AO1-131M
AO1-132
AO1-431
AO1-431M
L1410
Z1402
Predator Series
AN515-31
AN515-41
AN515-51
G3-571
G3-572
G3-573
G5-793
G7-793
G9000
G9100
G9-591
G9-591R
G9-592
G9-592R
G9-593
G9-791
G9-792
G9-793
GX21-71
GX21-71
GX-791
GX-792
GX-792
PH317-51
PT715-51
Extensa Series
EX2511
EX2511G
EX2519
EX2530
EX2540
EX2520
EX2520G
TravelMate Series
TMB113-E
TMB116-M
TMB117-M
TMB117-MP
TMB118-R
TMB118-RN
TMP236-M
TMP238-G2-M
TMP238-M
TMP246-M
TMP246-MG
TMP246M-M
TMP246M-MG
TMP248-M
TMP248-MG
TMP249-G2-M
TMP249-G2-MG
TMP249-M
TMP249-MG
TMP257-M
TMP257-MG
TMP258-M
TMP258-MG
TMP259-G2-M
TMP259-G2-MG
TMP259-M
TMP259-MG
TMP277-M
TMP277-MG
TMP278-M
TMP278-MG
TMP446-M
TMP446-MG
TMP449-G2-M
TMP449-G2-MG
TMP449-M
TMP449-MG
TMP459-G2-M
TMP459-G2-MG
TMP459-M
TMP459-MG
TMP645-S
TMP645-SG
TMP648-G2-M
TMP648-G2-M
TMP648-G2-MG
TMP648-G2-MG
TMP648-M
TMP648-MG
TMP648-V
TMP648-VG
TMP658-G2-M
TMP658-G2-MG
TMTX40-G1
TMTX40-G2
TMTX50-G1
TMTX50-G2
TMX349-M
Desktop
Aspire Series
Aspire C20-220
Aspire C20-720
Aspire C22-720
Aspire C22-760
Aspire C24-760
Aspire GX-281
Aspire GX-781
Aspire GX-785
Aspire S1-600
Aspire T3-780
Aspire TC-220
Aspire TC-230
Aspire TC-280
Aspire TC-780
Aspire X3-780
Aspire XC-730
Aspire XC-780
Aspire Z1-601
Aspire Z1-602
Aspire Z20-730
Aspire Z20-780
Aspire Z22-780
Aspire Z24-880
Aspire Z3-715
Aspire ZC-107
Aspire ZC-700
Veriton Series
Verion M2632G
Veriton A420
Veriton B830
Veriton M2630G
Veriton M2631G
Veriton M2632G
Veriton M2640G
Veriton M4630G
Veriton M4640G
Veriton M6640G
Veriton N2510G
Veriton N4640G
Veriton N6640G
Veriton X2121
Veriton X2630G
Veriton X2631G
Veriton X2632G
Veriton X4110G
Veriton X4210G
Veriton X4630G
Veriton X4640G
Veriton X6640G
Veriton Z4640G
Veriton Z4820G
Veriton Z6820G
Vertion Essential S2710G
Vertion X2640G
Predator Series
G1-710_KBL
G1-710_SKL
G6-720
Predator G3-710
Predator G6-710
Revo Series
Revo RN66
Extensa Series
Extensa M2710
Extensa X2610G
Extensa X2710