in Products in Support in Press
เมนู

เครื่องฉายภาพ

หมายเลขประจำเครื่องอยู่ที่ใดบนเครื่องฉายภาพของฉัน

SNID และหมายเลขประจำเครื่องจะอยู่ที่ป้ายด้านล่างเครื่องฉายภาพของคุณ สามารถนำหมายเลขเหล่านี้ไปใช้ออนไลน์เพื่อช่วยค้นหาสิ่งที่ต้องการดาวน์โหลด และค้นหาแหล่งข้อมูลอื่นๆ สำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ หมายเลขเหล่านี้ยังช่วยเราในการระบุข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์และการรับประกันได้ถูกต้อง ดังนั้นโปรดเตรียมข้อมูลนี้ไว้ให้พร้อมเมื่อติดต่อเรา

หมายเลข Acer SNID มี 11 หรือ 12 หลัก และไม่มีตัวอักษร หมายเลขประจำเครื่อง Acer เป็นอักขระอักษรเลข 22 หลัก และจะใช้เลขศูนย์เท่านั้น โดยไม่มีการใช้ตัวอักษร O

หมายเหตุ: สำหรับเครื่องฉายภาพ Acer Pico อาจมีหมายเลขประจำเครื่องอยู่ที่ด้านล่างฝาปิดแบตเตอรี่