in Products in Support in Press
เมนู

จอภาพ

ฉันจะหาหมายเลขประจำเครื่องบนจอภาพของฉันได้ที่ไหน

SNID และหมายเลขประจำเครื่องของคุณจะอยู่ที่ป้ายด้านหลังจอภาพของคุณ สามารถนำหมายเลขเหล่านี้ไปใช้ออนไลน์เพื่อช่วยค้นหาสิ่งที่ต้องการดาวน์โหลด และค้นหาแหล่งข้อมูลอื่นๆ สำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ หมายเลขเหล่านี้ยังช่วยเราในการระบุข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์และการรับประกันได้ถูกต้อง ดังนั้นโปรดเตรียมข้อมูลนี้ไว้ให้พร้อมเมื่อติดต่อเรา

หมายเลข Acer SNID มี 11 หรือ 12 หลัก และไม่มีตัวอักษร หมายเลขประจำเครื่อง Acer เป็นอักขระอักษรเลข 22 หลัก และจะใช้เลขศูนย์เท่านั้น โดยไม่มีการใช้ตัวอักษร O