in Products in Support in Press

Switch Alpha 12

สัมผัสประสิทธิภาพอันเยี่ยมยอดที่ปราศจากเสียงรบกวน

Windows Logo
Switch Alpha 12 - overview - Large

พกพาได้สะดวก และมากประโยชน์ใช้สอย

A portable form factor, adjustable display and full-sized keyboard help you stay productive on the go.

ดูเพิ่มเติม
Switch Alpha 12 - overview design - Large

ประสิทธิภาพสูง แต่ปราศจากเสียง

A liquid cooled CPU and great fundamentals give you superb performance.

ดูเพิ่มเติม
Switch Alpha 12 - overview features - Large

1. ข้อมูลจำเพาะอาจต่างออกไปตามรุ่นและ/หรือภูมิภาค
2. มีจำนวนจำกัด
3. อายุการใช้งานแบตเตอรี่จะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าพลังงานและการใช้งาน
4 ต้องการแท็บเล็ตหรือพีซีที่มีหน้าจอสัมผัส อุปกรณ์เสริมปากกาอาจจำหน่ายแยกต่างหาก
5. ผู้ใช้จะต้องเปิดใช้งานในการตั้งค่า และมีปุ่ม Bluetooth บนปากกา

  

Compare Products

เปรียบเทียบสูงสุด 3 รุ่นในกลุ่ม

?_Compare alert