in Products in Support in Press

Nitro 5 Spin

Nitro 5 Spin - Overview Hero - Large

พร้อมสนุกกับเกมได้ทุกที่

ปัญหาเกมสะดุดจะกลายเป็นแค่เรื่องในอดีต

ดูเพิ่มเติม
Nitro 5 Spin Design Overview - Large

เพราะชัยชนะเป็นสิ่งสำคัญ

คุมเกมด้วยพลังประมวลผลและคุณสมบัติเทคโนโลยีที่ให้คุณควบคุมทุกเหตุการณ์

ดูเพิ่มเติม
Nitro 5 Spin Features Overview - Large

1 ข้อมูลจำเพาะอาจต่างออกไปตามรุ่นและ/หรือภูมิภาค
2 อุปกรณ์ของคุณควรอยู่ในโหมดพร้อมใช้งานเพื่อเปิดใช้ Microsoft Cortana

  

Compare Products

เปรียบเทียบสูงสุด 3 รุ่นในกลุ่ม

?_Compare alert