in Products in Support in Press

การประมวลผลอันทรงพลัง

ประมวลผลได้อย่างราบรื่น รับชมวิดีโอ หรือท่องเว็บด้วยระบบประมวลผลภายในอันทรงพลัง1

Swift 1 -feature ksp 01 - Large

สามารถใช้งานได้ทั้งวัน

ด้วยอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่นานสูงสุดถึง 20 ชั่วโมง2 อุปกรณ์นี้จึงพร้อมให้คุณใช้งานได้ตลอดทั้งวัน

Swift 1 - feature ksp 02 - Large
Swift 1- Lifestyle Features - Large

Windows มัลติทาสก์

เริ่มต้นรวดเร็วและสำเร็จก่อนใคร Windows มอบคุณสมบัติมัลติทาสก์อันยอดเยี่ยมเพื่อให้คุณทำงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

Swift 1 - feature ksp 03 - Large
คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม Cortana ที่สื่อสารด้วยเสียง

1 ข้อมูลจำเพาะอาจต่างออกไปตามรุ่น และ/หรือภูมิภาค
2 การเรียกร้องด้านอายุการใช้งานแบตเตอรี่จะต้องเป็นไปตามวิดีโอการทดสอบต่อไปนี้ คลิปวิดีโอทดสอบจะเล่นต่อไปเรื่อยๆ โดยไม่มีการขัดจังหวะหรือมีสิ่งใดๆ เพิ่มเติมจนกว่าแบตเตอรี่จะหมด อายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ระบุไว้ใช้สำหรับการเปรียบเทียบเท่านั้น อายุการใช้งานแบตเตอรี่จริงจะแตกต่างกันไปตามรุ่น CPU การกำหนดค่า แอพพลิเคชันที่ใช้งาน รูปแบบชิปวิดีโอ และคุณสมบัติที่ใช้งาน ประสิทธิภาพสูงสุดของแบตเตอรี่จะลดลงตามเวลาและการใช้งาน การกำหนดค่าการทดสอบอายุการใช้งานแบตเตอรี่ Intel Celeron CPU, FHD panel, 128 / 256 GB SSD หรือ 64 GB eMMC, หน่วยความจำ 4G / 8G เงื่อนไขการทดสอบอายุการใช้งานแบตเตอรี่ ความสว่าง LCD 100 nits, เชื่อมต่อหูฟังแล้ว, WLAN ปิดใช้งาน, Bluetooth ปิดใช้งาน, อยู่ในโหมด “Better battery”

  

Compare Products

เปรียบเทียบสูงสุด 3 รุ่นในกลุ่ม

?_Compare alert