in Products in Support in Press

Altos T110

ประสิทธิภาพที่มีคุณค่า

Altos T110

Intel® Xeon®

ระบบประมวลผลเซิร์ฟเวอร์ Intel® นำเสนอประสิทธิภาพที่ปรับขยายได้และมีความน่าเชื่อถือขั้นสูง ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสภาพแวดล้อมของเซิร์ฟเวอร์และศูนย์ข้อมูล เซิร์ฟเวอร์ของ Acer ได้รับพลังประมวลผลและความน่าเชื่อถือของ Intel® Xeon® เพื่อนำเสนอประสิทธิภาพสูงสุดในฟอร์มแฟคเตอร์ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ

Intel<sup>®</sup> Xeon<sup>®</sup>

หน่วยความจำ ECC

หน่วยความจำ Error Correcting Code (ECC) ช่วยป้องกันความผิดพลาดที่เกิดกับหน่วยความจำซึ่งทำให้ระบบทำงานไม่ได้ เซิร์ฟเวอร์ของ Acer มีหน่วยความจำ ECC สำหรับทุกแพลตฟอร์มเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของบริษัทของคุณมีความพร้อมใช้งานเสมอ

หน่วยความจำ ECC

80 PLUS®

การรับรอง 80 PLUS® บ่งบอกว่าแหล่งจ่ายไฟฟ้ามีประสิทธิภาพ 80% ในการแปลงไฟฟ้ากระแสสลับของอาคารเป็นไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อให้พลังงานแก่ระบบ เซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดของ Acer มีแหล่งจ่ายไฟ 80 PLUS® ระดับ Bronze หรือดีกว่า และมีแหล่งจ่ายไฟ 80 PLUS® ระดับ Platinum ที่ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อการทำงานในภารกิจที่สำคัญที่สุด

80 PLUS<sup>®</sup>

ความน่าเชื่อถือระดับองค์กร

ด้วยแหล่งจ่ายไฟ 80 PLUS® ฮาร์ดไดร์ฟ Redundant แบบ Hot-Swappable และหน่วยความจำแบบ ECC เซิร์ฟเวอร์ Altos T110 คุณสมบัติและส่วนประกอบเดียวกันกับเซิร์ฟเวอร์ระดับสูงสุดที่ใช้ในศูนย์ข้อมูลที่ล้ำสมัยที่สุด ผู้ที่ทำงานที่บ้านกึ่งสำนักงานและสำนักงานขนาดเล็กจึงมั่นใจได้ว่า Altos T110 พร้อมรับมือกับทุกความต้องการ

ความน่าเชื่อถือระดับองค์กร

Compare Products

เปรียบเทียบสูงสุด 3 รุ่นในกลุ่ม

?_Compare alert