Accessories

>

Gaming Headset

Predator Gaming Headset

Gaming Headset

Model Name: Predator Gaming Headset
Part Number: NP.HDS1A.001
เพื่อศักยภาพในการแข่งขันในเวทีสากล คุณจำเป็นต้องได้ยินทุกเสียง ตั้งแต่เสียงฝีเท้าเหยื่อของคุณ จนถึงเสียงนกร้องจากระยะไกล สวมชุดหูฟัง Predator ของคุณ แล้วเชิญสัมผัสประสบการณ์ทางเสียงระดับการแข่งขันมืออาชีพ เริ่มออกล่า!
ดูเพิ่มเติม