in Products in Support in Press
Projectors

>

Education

S1383WHne

S1383WHne

MR.JK211.006

  • อัตราส่วนความคมชัด: 13,000:1
  • อัตราส่วนลักษณะ: 16:10 (ท้องถิ่น), 4:3 (Compatible), อัตราส่วนลักษณะ: 16:9 (Compatible)
  • อัตราส่วนระยะฉายภาพ: 2209.80mm@980mm
  • ความสว่าง: 3200lm
  • ความคมชัด: WXGA (1280 x 800)

฿ 39900

ซื้อทันที

Compare Products

เปรียบเทียบสูงสุด 3 รุ่นในกลุ่ม