in Products in Support in Press
null
K335

K335

MR.JG711.006

 • อัตราส่วนความคมชัด: 10,000:1
 • อัตราส่วนลักษณะ: 16:10 (ท้องถิ่น), 4:3 (Compatible), อัตราส่วนลักษณะ: 16:9 (Compatible)
 • อัตราส่วนระยะฉายภาพ: 1676.40mm@2000mm
 • ความสว่าง: 1000lm
 • ความคมชัด: WXGA (1280 x 800)

฿ 25900

ซื้อทันที
K135i

K135i

MR.JKW11.004

 • อัตราส่วนความคมชัด: 10,000:1
 • อัตราส่วนลักษณะ: 16:10 (ท้องถิ่น), 4:3 (Compatible), อัตราส่วนลักษณะ: 16:9 (Compatible)
 • อัตราส่วนระยะฉายภาพ: 1574.80mm@2000mm
 • ความสว่าง: 600lm
 • ความคมชัด: WXGA (1280 x 800)

฿ 18900

ซื้อทันที
K137i

K137i

MR.JKX11.004

 • อัตราส่วนความคมชัด: 10,000:1
 • อัตราส่วนลักษณะ: 16:10 (ท้องถิ่น), 4:3 (Compatible), อัตราส่วนลักษณะ: 16:9 (Compatible)
 • อัตราส่วนระยะฉายภาพ: 1574.80mm@2000mm
 • ความสว่าง: 700lm
 • ความคมชัด: WXGA (1280 x 800)

฿ 21900

ซื้อทันที
K138STi

K138STi

MR.JMQ11.006

 • อัตราส่วนความคมชัด: 100,000:1
 • อัตราส่วนลักษณะ: 16:10 (ท้องถิ่น), 4:3 (Compatible), อัตราส่วนลักษณะ: 16:9 (Compatible)
 • อัตราส่วนระยะฉายภาพ: 2946.40mm@2000mm
 • ความสว่าง: 800lm
 • ความคมชัด: WXGA (1280 x 800)

฿ 27500

ซื้อทันที
X1373WH

X1373WH

MR.JJZ11.006

 • อัตราส่วนความคมชัด: 13,000:1
 • อัตราส่วนลักษณะ: 16:10 (ท้องถิ่น), 4:3 (Compatible), อัตราส่วนลักษณะ: 16:9 (Compatible)
 • อัตราส่วนระยะฉายภาพ: 1.5 (1574.80mm@2000mm)
 • ความสว่าง: 3000lm
 • ความคมชัด: WXGA (1280 x 800)

฿ 20900

ซื้อทันที
P1387W

P1387W

MR.JL911.006

 • อัตราส่วนความคมชัด: 17,000:1
 • อัตราส่วนลักษณะ: 16:10 (ท้องถิ่น), 4:3 (Compatible), อัตราส่วนลักษณะ: 16:9 (Compatible)
 • อัตราส่วนระยะฉายภาพ: 1.28 (1854.20mm@2000mm)
 • ความสว่าง: 4500lm
 • ความคมชัด: WXGA (1280 x 800)

฿ 44900

ซื้อทันที
X1385WH

X1385WH

MR.JL511.006

 • อัตราส่วนความคมชัด: 20,000:1
 • อัตราส่วนลักษณะ: 16:10 (ท้องถิ่น), 4:3 (Compatible), อัตราส่วนลักษณะ: 16:9 (Compatible)
 • อัตราส่วนระยะฉายภาพ: 1.5 (1574.80mm@2000mm)
 • ความสว่าง: 3400lm
 • ความคมชัด: WXGA (1280 x 800)

฿ 21900

ซื้อทันที
ใหม่
X137WH

X137WH

MR.JP411.006

 • อัตราส่วนความคมชัด: 20,000:1
 • อัตราส่วนลักษณะ: 16:10 (ท้องถิ่น), 4:3 (Compatible), อัตราส่วนลักษณะ: 16:9 (Compatible)
 • อัตราส่วนระยะฉายภาพ: 1.54 (1524mm@2000mm)
 • ความสว่าง: 3700lm
 • ความคมชัด: WXGA (1280 x 800)

฿ 19900

ซื้อทันที
S1383WHne

S1383WHne

MR.JK211.006

 • อัตราส่วนความคมชัด: 13,000:1
 • อัตราส่วนลักษณะ: 16:10 (ท้องถิ่น), 4:3 (Compatible), อัตราส่วนลักษณะ: 16:9 (Compatible)
 • อัตราส่วนระยะฉายภาพ: 2209.80mm@980mm
 • ความสว่าง: 3200lm
 • ความคมชัด: WXGA (1280 x 800)

฿ 39900

ซื้อทันที

Compare Products

เปรียบเทียบสูงสุด 3 รุ่นในกลุ่ม