in Products in Support in Press

ใหม่

PD1320Wi

PD1320Wi

MR.JR311.006

  • อัตราส่วนความคมชัด: 1,000,000:1
  • อัตราส่วนลักษณะ: 16:10 (ท้องถิ่น), 4:3 (Compatible), อัตราส่วนลักษณะ: 16:9 (Compatible)
  • อัตราส่วนระยะฉายภาพ: 1864.36mm@2000mm
  • Brightness: Up to 3000lm
  • ความคมชัด: WXGA (1280 x 800)

฿ 27900

ซื้อทันที

Compare Products

เปรียบเทียบสูงสุด 3 รุ่นในกลุ่ม