in Products in Support in Press
Aspire C22-865

ใหม่

Aspire C 22 & C 24

ชื่อรุ่น : Aspire C22-865

หมายเลขชิ้นส่วน : DQ.BBRST.003


Intel® Core™ i3-8130U Processor - (4M Cache, 2.20GHz up to 3.40GHz) - Display max resolution: 1920 x 1080 - 4 GB DDR4 - HDD 1 TB

฿ 16990


1. ข้อมูลจำเพาะอาจต่างออกไปตามรุ่นและ/หรือภูมิภาค

  

Compare Products

เปรียบเทียบสูงสุด 3 รุ่นในกลุ่ม

?_Compare alert