in Products in Support in Press

คุณจะทำอย่างไรให้เป็นที่จดจำ

ดูว่าผู้ใช้ Acer สี่คนนั้นทำอย่างไรให้เป็นที่จดจำของโลก คราวนี้ถึงตาคุณบ้าง

#MakeYourMark

Explore Possibilities with Intel®.

บล็อกด้านหนังสือ

Samantha นักเขียนและนักวิจารณ์หนังสือ

ตั้งแต่นักอ่านจนถึงนักวิจารณ์วรรณกรรม Samantha ใช้ Swift ที่บางสุดๆ ในการเปลี่ยนความหลงใหลในงานเขียนให้เป็นบล็อกที่ประสบความสำเร็จ

Swift User Samantha Banner

นักดนตรี

LaQuan ผู้สร้างดนตรี

LaQuan ใช้ Acer Spin ที่มีความยืดหยุ่นเพื่อยกทักษะและความหลงใหลในดนตรีขึ้นสู่ระดับใหม่

Spin User LaQuan Banner

นักพัฒนาแอป

Chino โปรแกรมเมอร์

Chino เปลี่ยนงานธรรมดาให้กลายเป็นงานในฝันด้วย Aspire ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่รับบทหนักสำหรับการประชุมและการนำเสนอตลอดทั้งวัน

Aspire User Chino Banner

นักปีนเขา

Holly บล็อกเกอร์ด้านการปีนเขา

เพื่อหลีกหนีจากความวุ่นวายของการทำงาน Holly เริ่มการปีนเขา ตอนนี้เธอใช้ Acer Switch ของเธอในการโพสต์งานเขียนและภาพถ่ายออนไลน์

Switch User Holly Banner

Intel, โลโก้ Intel, Intel Inside, Intel Core และ Core Inside เป็นเครื่องหมายการค้าของ Intel Corporation หรือบริษัทสาขาในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ