in Products in Support in Press

ความสำเร็จและการยอมรับ

ใช้พลังงานหมุนเวียน 60% ภายในปี 2025 และใช้พลังงานหมุนเวียน 100% (RE100) ภายในปี 2035
ใช้พลาสติก PCR 30% ในผลิตภัณฑ์หลักภายในปี 2025
80% ของซัพพลายเออร์มุ่งมั่นที่จะร่วมปฏิบัติตาม RE100 ภายในปี 2025
ลดการปล่อยคาร์บอน 80% ภายในปี 2050 (เทียบกับฐานปี 2009)
คาดว่าผลิตภัณฑ์ Acer จะใช้พลังงานน้อยลง 45% ภายในปี 2025 (เทียบกับฐานปี 2016)
100% ของโน้ตบุ๊กผลิตจากวัสดุที่ยั่งยืน

โลก + ภารกิจ

Earthion คือภารกิจของเราในการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของคนรุ่นใหม่ผ่านนวัตกรรมและโซลูชันแบบประยุกต์

จุดมุ่งหมายของบริษัท

เราได้ริเริ่มภารกิจ 6 ประการเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจของเราและค้นหาวิธีแก้ปัญหาใหม่ๆ เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

เรียนรู้เพิ่มเติม

วิธีการของเรา

Earthion เป็นแพลตฟอร์มที่ผนวกรวมโครงการด้านสิ่งแวดล้อมของเราเข้าไว้ด้วยกัน เราเชื่อว่าการร่วมมือกันจะสามารถสร้างอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นได้

พบกับ Aspire Vero อุปกรณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Aspire Vero คือตัวแทนความมุ่งมั่นของเราที่จะทำให้อุตสาหกรรมเทคโนโลยีดีขึ้นเพื่อสิ่งแวดล้อม

Project Humanity

โครงการระดับโลกของ Acer ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของเราและบ่มเพาะโซลูชันนวัตกรรมและมนุษย์สำหรับโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม

ESG

ความมุ่งมั่นของ Acer คือการสร้างบริษัทที่มีความยืดหยุ่นเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

เรียนรู้เพิ่มเติม

รีไซเคิลพีซีของคุณ

เรามีแหล่งการรีไซเคิลเพื่อช่วยใช้ทรัพยากรธรรมชาติของโลกให้คุ้มค่าที่สุด

เรียนรู้เพิ่มเติม