in Products in Support in Press

Earthion คือภารกิจของเราในการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของคนรุ่นใหม่ผ่านนวัตกรรมและโซลูชันแบบประยุกต์

จุดมุ่งหมายของบริษัท

เรามีโลกเพียงใบเดียวและไม่มีแผนสำรอง เราได้ริเริ่มภารกิจ 6 ประการเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจของเราและค้นหาวิธีแก้ปัญหาใหม่ๆ เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

การออกแบบผลิตภัณฑ์

นวัตกรรมสีเขียว

เราออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุที่ยั่งยืนและสามารถรีไซเคิลได้ง่ายเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นจนจบ

ดูวิดีโอ

การผลิต

ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

เราร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ทางอุตสาหกรรมในการคิดทบทวนกระบวนการผลิตใหม่และจัดการกับของเสียและสารเคมีเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

พลังงาน

พลังงานหมุนเวียน

เราใช้พลังงานสะอาดหมุนเวียนเพื่อรักษาซากฟอสซิลไว้ใต้ดิน

โลจิสติกส์

ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนของเรา

การขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพของเราช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดการปล่อยคาร์บอน

การออกแบบบรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์น้อยลง วัสดุรีไซเคิลมากขึ้น

บรรจุภัณฑ์ของเราใช้วัสดุที่น้อยที่สุดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เราได้นิยามวัตถุประสงค์ของบรรจุภัณฑ์ใหม่โดยการขยายความสามารถในการใช้งาน

อ่านเพิ่มเติม

รีไซเคิล

คิดใหม่และนำกลับมาใช้ใหม่

เราร่วมมือกับผู้ให้บริการโซลูชันด้านช่องทางและการรีไซเคิลเพื่อให้ผลิตภัณฑ์และวัสดุมีวัตถุประสงค์ใหม่เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน

ร่วมภารกิจของเรา

ไม่ว่าคุณจะทำงานหรืออะไรในอุตสาหกรรมใด เราทำงานร่วมกันเป็นทีมเพราะเราเชื่อว่าเราสามารถทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นจริงขึ้นมาได้ Earthion เป็นแพลตฟอร์มที่ดำเนินตามภารกิจเดียวกัน เข้าร่วมกับเราเพื่อเปิดโอกาสสำหรับวันพรุ่งนี้ตั้งแต่วันนี้

การเดินทางของเรา

Earthion เกิดจาก Project Humanity โปรแกรมภายในของ Acer ที่เปิดตัวในปี 2017 เพื่อสนับสนุนให้พนักงานลงมือปฏิบัติในประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาและสิ่งแวดล้อม