บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ด้วยความต้องการที่จะลดผลกระทบจากการผลิตและการทิ้งบรรจุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ในขณะนี้บรรจุภัณฑ์ของ ConceptD จึงปราศจากพลาสติกใหม่เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ และรีไซเคิลได้ 100 เปอร์เซ็นต์

การบรรจุกล่อง

ผลิตภัณฑ์ ConceptD บรรจุกล่องโดยใช้กระดาษแข็งรีไซเคิล 90 เปอร์เซ็นต์ และเราได้นำบรรจุภัณฑ์โฟม LDPE ทั้งหมดออกโดยไม่มีการสูญเสียคุณภาพด้านการปกป้องของกล่อง นอกจากนี้ เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม เราจึงไม่ใส่สายเคเบิลของเราในถุงพลาสติกอีกต่อไป

อ้างอิงจาก EnvironmentalPaper.org การผลิตกระดาษรีไซเคิลจะใช้พลังงานน้อยลงประมาณ 31 เปอร์เซ็นต์ และปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยลง 44 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนั้นยังเกิดน้ำเสียน้อยลง 53 เปอร์เซ็นต์ และมีขยะน้อยลง 39 เปอร์เซ็นต์อีกด้วย และแน่นอนว่า จะใช้ต้นไม้น้อยลงถึง 90 เปอร์เซ็นต์

Packaging Overview

หมึกพิมพ์

ในไม่กี่ปีที่ผ่านมา หมึกถั่วเหลืองได้เปลี่ยนแปลงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของหมึกปิโตรเลียมแบบดั้งเดิมไปอย่างสิ้นเชิง และเรายินดีที่จะยืนยันว่าเอกสารทั้งหมดของ ConceptD ได้รับการพิมพ์ด้วยหมึกประเภทดังกล่าว จากการใช้หมึกถั่วเหลือง 100 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ ConceptD ได้รับตรารับรองหมึกถั่วเหลืองตามแนวทางของ America Soy Bean Association อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมึกถั่วเหลือง

Printed with Soy Ink

ซองใส่คอมพิวเตอร์

ซองใส่คอมพิวเตอร์ของ ConceptD ผลิตจากโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลแทน LDPE ที่ได้รับความนิยมมากกว่า โพลีเอสเตอร์รีไซเคิลมีข้อได้เปรียบเหนือกว่า LDPE เพราะผลิตจากขวด PET ที่รีไซเคิลและไม่ใช่พลาสติกใหม่ ซึ่งช่วยลดปริมาณพลังงานที่ใช้ในการผลิตและช่วยกำจัดขวดพลาสติกออกจากสิ่งแวดล้อม

Printed with Soy Ink