in Products in Support in Press

พัดลม AeroBlade™ 3D Fan รุ่นใหม่

AeroBlade 3D - Overview Large
New AeroBlade - KSP 1 - Large

กระบวนการสร้าง AeroBlade™ ให้สมบูรณ์

การขัดเกลาเทคโนโลยีระบายความร้อนและเพิ่มประสิทธิภาพดีไซน์โดยรวมเป็นสิ่งที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ในแต่ละรุ่น ใบพัดจะพัฒนารูปร่าง ซึ่งช่วยเพิ่มการไหลของอากาศมากขึ้น และช่วยลดความแปรปรวนอากาศในการปรับปรุงล่าสุด

New AeroBlade - KSP 2 - Large

เสียงรบกวนน้อย ระบายอากาศได้มากขึ้น

ภายในโครงของพัดลมแบบปิดสไตล์โบลเวอร์ ทำให้การไหลของอากาศจำกัดอยู่ภายในใบพัด ซึ่งจะเข้ามาที่ช่องอากาศเข้าและออกไปยังช่องระบายอากาศ นอกจากนี้ ดีไซน์ใบพัดใหม่ยังมีปลายใบพัดที่มีรอยหยักเพื่อลดเสียงรบกวนที่เกิดจากความแปรปรวนอากาศเมื่อหมุนด้วยความเร็วสูง

New AeroBlade - KSP 3 - Large

วิธีแบบชีวจักรกล

ด้วยความต้องการของเราที่จะเพิ่มการไหลของอากาศและลดเสียงรบกวน เราจึงคิดนอกกรอบโดยนึกถึงนกฮูก ด้วยการเลียนแบบกลไกการบินที่มีความเร็วสูงแต่เงียบเชียบของนกฮูก ทำให้เรานำกลไกดังกล่าวมาพัฒนาดีไซน์ของ AeroBlade™ ปลายใบพัดพัดลมของเราได้ออกแบบให้มีรอยหยักเช่นเดียวกับปลายปีกของนกฮูกเพื่อให้มีอากาศไหลผ่านน้อยที่สุด

New AeroBlade - KSP 4 - Large

เพิ่มความเสถียร

เมื่อหมุนด้วยความเร็วสูงจะก่อให้เกิดความแปรปรวนของอากาศและเสียงรบกวนมากขึ้น เราจึงเพิ่มปีกเล็กเข้าไปในส่วนบนและล่างของแต่ละใบพัดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งก่อให้เกิดความเสถียรมากยิ่งขึ้น

New AeroBlade - KSP 5 - Large

ระบายความร้อนได้อย่างยอดเยี่ยม

ความสำเร็จของนวัตกรรมล่าสุดในเทคโนโลยี AeroBlade™ 3D นั้นเป็นสิ่งที่ชัดเจนด้วยการไหลของอากาศที่เพิ่มขึ้นมากกว่าใบพัดพลาสติกแบบทั่วไปถึง 45%1 2 และยังทำงานได้อย่างเงียบเชียบ

New AeroBlade - KSP 6 - Large

สัมผัสความเงียบ

นอกจากการไหลอากาศที่เพิ่มขึ้นแล้ว เสียงรบกวนที่เกิดจากความแปรปรวนของอากาศยังลดลงอีกด้วย

New AeroBlade - KSP 7 - Large

1 วัดผลใน CFM โดยใช้วิธี Synthetic Modeling ประสิทธิภาพที่แท้จริงและการออกแบบอาจต่างออกไปตามรุ่น
2 – ข้อมูลจะเป็นไปตามรุ่นใบพัดพลาสติกทั่วไป 2015