in Products in Support in Press

ConceptD Logo Design

ConceptD Logo Design - overview - Large

คำอธิบายของ ConceptD

สำหรับนักสร้างสรรค์ แนวคิดนั้นเข้าใจได้ง่าย และความหมายนั้นจะได้รับการขยายและตีความเพิ่มเติม การสร้างต้นแบบเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญยิ่งในการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ ชื่อ ConceptD นั้นตั้งขึ้นเพื่อสื่อถึงหลายๆ แง่มุมของการออกแบบ ตัวอักษร "D" หมายถึงความเป็นไปได้ที่หลากหลาย เช่น การออกแบบ ความมุ่งมั่น และความกล้าหาญ

ConceptD Logo Design - KSP 1 - Large

ความเรียบง่ายคือสิ่งสำคัญที่สุด

ดีไซน์อันเรียบง่ายนั้นเกี่ยวกับการนำเสนอเฉพาะองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของการออกแบบ แสดงถึงไอเดียดั้งเดิมของนักออกแบบในหลายแง่มุม เช่น: ความเปรียบต่าง ที่ว่าง เค้าโครง และสี ความง่ายของดีไซน์อันเรียบง่ายช่วยให้ง่ายในการผสานเข้ากับสไตล์อื่นๆ ที่ลงตัว คลาสสิค งามสง่า และทันสมัยอยู่เสมอ จะปรับเปลี่ยนไปตามรสนิยมทางการออกแบบ ในขณะยังคงไว้ซึ่งแนวคิดหลัก

ConceptD Logo Design - KSP 2 - Large

การเริ่มต้นออกแบบ

จากจุดเริ่มต้นของแนวคิด ผ่านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งถึงการปรับแต่งรายละเอียดครั้งสุดท้ายเพื่อความสมบูรณ์แบบ เป้าหมายยังคงเป็นการออกแบบโลโก้ที่แสดงออกถึงแบรนด์ ConceptD อย่างตรงไปตรงมา นั่นคือการมีเอกลักษณ์ ความเรียบง่าย และความเที่ยงตรง

ConceptD Logo Design - KSP 3 - Large

ที่มาของแรงบันดาลใจ

ตามหลักการการออกแบบที่ดี 10 ข้อของ Dieter Rams นั้น การออกแบบที่ดีคือการออกแบบอย่างตรงไปตรงมาที่มีแต่องค์ประกอบที่จำเป็นเท่านั้น ไม่มีสิ่งที่เกินเลย เพราะทุกรายละเอียดการออกแบบนั้นมีวัตถุประสงค์ นอกจากนั้น การออกแบบของ Bauhaus ยังใช้องค์ประกอบทางเรขาคณิตที่ง่ายเพื่อความโดดเด่นและเรียบง่าย และยังแสดงออกถึงหลักการออกแบบตามที่กล่าวถึงไว้ด้านบน

ConceptD Logo Design - KSP 4 - Large

จุดกำเนิดความคิด

อันดับแรก ให้เขียนไอเดียทั้งหมดลงในกระดาษ ไม่ว่าจะเป็นแรงบันดาลใจชั่วขณะ หรือการเห็นถึงรูปลักษณะที่ดีเยี่ยม ในขั้นตอนนี้ ยิ่งมีไอเดียมากเท่าใดยิ่งดีเท่านั้น ไม่ว่าไอเดียนั้นจะพิลึกพิลั่นหรือไร้ซึ่งเหตุผลเพียงใดก็ตาม ไอเดียที่สนุก น่าสนใจ หรือพิลึกพิลั่นใดก็ตามสามารถพัฒนาเป็นโลโก้ที่สมบูรณ์แบบได้

ConceptD Logo Design - KSP 5 - Large

การเติมชีวิตให้กับแนวคิด

แปลงงานฉบับร่างให้เป็นดิจิตอลจากการเลือกเริ่มแรก ที่ขั้นตอนนี้ ให้ใส่ใจในรายละเอียดและการสื่อสารด้วยภาพของการออกแบบแบบอักษร และพิจารณาว่าการออกแบบจะเป็นแบบใดหลังจากเติมสี

ConceptD Logo Design - KSP 6 - Large
ConceptD Logo Design - KSP 7 - Large

ปรับแต่งในรายละเอียด

ทบทวนและตรวจสอบทุกรายละเอียด 3 ครั้ง ปรับแต่งตามความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องระหว่างโลโก้และรุ่นผลิตภัณฑ์ ตัวอย่าง เช่น เพื่อจำแนกชื่อแบรนด์ออกจากชื่อผลิตภัณฑ์ ต้องลดช่องว่างระหว่าง "t" และ "D" นอกจากนั้น ต้องให้ความใส่ใจในรายละเอียดอื่นๆ ในการออกแบบโลโก้เพื่อให้ผ่านการทดสอบแรงดัน และเป็นไปตามข้อจำกัดด้านการหล่อ

ConceptD Logo Design - KSP 8 - Large

ลักษณะและโครงสร้างรูปแบบที่เป็นสัญลักษณ์

รูปลักษณะ sans-serif จะคงไว้เฉพาะโครงสร้างและองค์ประกอบที่สำคัญเท่านั้น ความหนาของเส้นที่สม่ำเสมอและโครงสร้างที่เรียงตัวเป็นอย่างดีช่วยให้การออกแบบมีลักษณะที่เที่ยงตรง ช่องว่างระหว่างตัวอักษรจะขจัดช่องว่างที่ไม่เหมาะสมเพื่อช่วยให้อ่านได้ง่ายขึ้น ดูให้ละเอียดยิ่งขึ้น แล้วคุณจะเห็นมุมและช่องที่มีความยาวเท่ากันในตัวพิมพ์เล็ก "c" และ "e" องค์ประกอบเหล่านี้ช่วยให้ความรู้สึกที่กลมกลืน นอกจากนั้นรูปแบบที่เป็นสัญลักษณ์ยังรวมไว้ซึ่งลำดับ Fibonacci และ Golden Ratio เพื่อความสวยงาม

ConceptD Logo Design - KSP 9 - Large