in Products in Support in Press

Chromebook Spin 13

Chromebook™ พร้อมพลังประมวลผลที่อัดแน่น

  • ระบบประมวลผล 8th Gen Intel® Core™ i1
  • ตัวเครื่องอลูมิเนียมทั้งหมด
  • ปากกา EMR Wacom®
  • จอแสดงผลอัตราส่วน 3:2
1ข้อมูลจำเพาะอาจต่างออกไปตามรุ่น และ/หรือภูมิภาค