in Products in Support in Press

För att försäkra att du får den bästa möjliga upplevelse, använder webbplatsen sig av tredje parts "cookies". Klicka här för att veta mer om cookies och hur du kan ändra dina inställningar. Genom att stänga denna flik eller fortsätter att bläddra på denna sida medger du användning av dessa cookies.

  • Legal
  • Whistleblower-angivarsystem

Menu

Whistleblower-angivarsystem

Meddela om missförhållanden som gäller intressenter

Vi ber dig vänligen meddela om sådana eventuella hot om bedrägeri, korruption, brytande mot Acers affärsverksamhetsstandarder, olaglig verksamhet eller verksamhet som bryter mot administrationen, som gäller Acers anställda, för att skydda intressenternas rättigheter och att främja kommunikationen med dem samt för att effektiva administrationen. Fallet behandlas av vår funktionär med ensamrätt. Skicka meddelandet till följande e-post-adress: Whistleblower.acer@acer.com

Påminnelse:

Skicka meddelandet med ditt eget namn och anslut dina kontaktuppgifter. Acer använder dina uppgifter för att underlätta efterforskningen eller för att kontakta dig vid behov. Acer kan förmedla dina kontaktuppgifter vidare till sina dotterbolag. För att säkerställa effektiv efterforskning ber vi om grundliga och exakta uppgifter, relevanta dokument och så täckande bevis som möjligt. Utan tillräckliga och relevanta uppgifter har Acer svårt att utföra efterforskning.

Ge inte avsiktligt förfalskade uppgifter eller felaktiga och osanningsenliga uppgifter eller bevis. Du har rättsligt ansvar om det påvisas att uppgifter eller bevis förfalskats avsiktligt eller att du givit felaktiga eller osanningsenliga uppgifter.

All brevväxling med Acer är sekretessbelagt och får ej delges utomstående. Om det inte föreskrivs annat i lag har du ingen rätt att framföra krav på basis av den brevväxling som du haft med Acer eller använda den som rättsligt dokument i något rättsfall.

Mera information om produktsupport får du från Acers webbplats i ditt hemland (http://www.acer.com/worldwide/). Mera information om aktieägartjänster fås från adressen www.acer-group.com/ag/en/TW/content/shareholders-service.

Meddela om missförhållanden som gäller intressenter