in Products in Support in Press

För att försäkra att du får den bästa möjliga upplevelse, använder webbplatsen sig av tredje parts "cookies". Klicka här för att veta mer om cookies och hur du kan ändra dina inställningar. Genom att stänga denna flik eller fortsätter att bläddra på denna sida medger du användning av dessa cookies.

On Point

Navigate menus with ease using the 10-point touch display or use it to interact with games for additional fun.

Acer UT1 Series Features ksp 01 - Large
10-Point Touch Click for Greater Details

Eye Safety First

By utilizing Acer BlueLightShield™ and Flickerless™ technologies, you can protect your eyes from unnecessary strain.

Acer UT1 Series Features ksp 02 - Large
BlueLightShield™ Click for Greater Details
Click for Greater Details Flickerless™
Acer UT1 Series Features Lifestyle Image - Large

Seen From All Angles

Share what's on your screen with family and friends as colors stay true no matter what angle you're viewing from.

Acer UT1 Series Features ksp 03 - Large

Not Glaringly Obvious

The specially coated display ensures operation in all lighting conditions by reducing reflections and repelling fingerprints.

Acer UT1 Series Features ksp 03 - Large

Unnumbered 1 Specifications may vary depending on model and/or region.

Alla erbjudanden kan ändras utan förbehåll och är inte nödvändigtvis tillgängliga hos alla återförsäljare. Priserna som visas är tillverkarens rekommenderade priser som kan skilja sig mellan olika återförsäljare. Med förbehåll för eventuella typografiska eller fotografiska fel eller utelämningar. Bilderna kan skilja sig från de faktiska erbjudandena.
Kunderna har juridiska rättigheter i enlighet med gällande lagar som styr försäljningen av konsumtionsvaror och den här garantin utesluter, begränsar eller upphäver inga sådana rättigheter.
ErP (Energy-related Product Directive)-dokumentation för din Acer-produkt finns på den här sidan.  

Jämför produkter

Jämför max tre modeller i samma kategori

?_Compare alert