in Products in Support in Press

För att försäkra att du får den bästa möjliga upplevelse, använder webbplatsen sig av tredje parts "cookies". Klicka här för att veta mer om cookies och hur du kan ändra dina inställningar. Genom att stänga denna flik eller fortsätter att bläddra på denna sida medger du användning av dessa cookies.

ConceptD Logo Design

ConceptD Logo Design - overview - Large

Definitionen av ConceptD

För kreatörer är koncepten intuitiva och deras innebörd kan utökas och tolkas ytterligare. Prototyparbetet är en mycket viktig process där kreativitet kan flöda. Namnet, ConceptD, är avsett att avspegla olika designaspekter. Bokstaven "D" här representerar flera möjligheter, som design, beslutsamhet (determination), skicklighet (diligence) och mod (daring).

ConceptD Logo Design - KSP 1 - Large

Minimalism är bäst

Minimalistisk design handlar om att bara presentera de viktigaste elementen i en design. Den visar konstruktörens ursprungliga idéer på många sätt, till exempel kontrast, mellanrum, layout och färg. Enkelheten i minimalistisk design gör det enkelt att införliva den i andra stilar på ett harmoniskt sätt. Den är klassisk, elegant och alltid modern. Den utvecklas allt eftersom designinställningarna ändras, samtidigt som den är trogen sina viktigaste koncept.

ConceptD Logo Design - KSP 2 - Large

Början av en design

Från början av konceptets födelse, genom dess kontinuerliga förfining och slutligen de sista mikrojusteringarna till perfektion, är målet alltid att skapa en logotyp som exakt fångar essensen hos varumärket ConceptD – äkta, enkelt och exakt.

ConceptD Logo Design - KSP 3 - Large

Inspirationskällor

Enligt Dieter Rams 10 principer för god design är en bra design en ärlig design som endast innehåller de nödvändiga elementen och inget mer, eftersom varje detalj i konstruktionen har ett syfte. Bauhaus-designen använder dessutom enkla geometriska element för att ge en djärv och ren design. Detta gäller även de designprinciper som nämns ovan.

ConceptD Logo Design - KSP 4 - Large

Början till en idé

Börja med att få ned alla idéer på papper, oavsett om det är ett plötsligt ögonblick av inspiration eller en glimt av en fantastisk skiss. Ju fler idéer, desto bättre, i det här skedet. Det spelar ingen roll hur galna eller ologiska idéerna kan verka. Alla roliga, intressanta eller galna idéer kan utvecklas till den perfekta logotypen.

ConceptD Logo Design - KSP 5 - Large

Ge liv åt koncept

Digitalisera de första utkasten från de ursprungliga valen. I det här skedet bör du vara uppmärksam på detaljerna och de visuella effekterna av teckensnittsdesignen och fundera på hur designen ska se ut när färg tillkommer.

ConceptD Logo Design - KSP 6 - Large
ConceptD Logo Design - KSP 7 - Large

Finjustera detaljerna

Granska och trippelkontrollera varje detalj. Gör justeringar enligt motsvarande förhållande mellan logotypen och produktmodellen. För att bättre kunna skilja varumärkesnamnet från produktmodellen måste utrymmet mellan bokstäverna "t" och "D" minskas. Dessutom måste även andra detaljer uppmärksammas för att logotypdesignen ska klara trycktestet och följa formsprutningsbegränsningarna.

ConceptD Logo Design - KSP 8 - Large

Logotypanatomi och -struktur

En sans-serif-kontur behåller bara de viktiga strukturerna och elementen. Konsekvent linjetjocklek och en väljusterad struktur ger designen ett exakt utseende och känsla. Teckenavståndet eliminerar besvärliga luckor för att förbättra läsbarheten. Om du tittar närmare ser du exakta vinklar och öppningar med samma längd med gemenerna "c" och "e". De här elementen bidrar till att skapa en känsla av harmoni. Logotypen är dessutom försedd med Fibonacci-sekvensen och det gyllene snittet för en tilltalande estetik.

ConceptD Logo Design - KSP 9 - Large