u Proizvodima u Podršci u Štampi
  • Podrška
  • Kompatibilnost sa operativnim sistemom Windows 11

Meni

Kompatibilnost sa operativnim sistemom Windows 11

Sledeći Acer laptop računari, desktop računari i tableti su testirani i potvrđeno je da podržavaju nadogradnju na Windows 11. Ako vaš model proizvoda nije naveden u sledećoj tabeli, kompanija Acer nije testirala uređaj, a upravljački programi nisu ažurirani za taj model. Više informacija o nadogradnji na Windows 11 potražite na zvaničnoj veb-lokaciji za Windows 11.

Nakon instalacije operativnog sistema Windows 11, preporučuje se da računar povežete na internet i pokrenete Windows Update kako bi svi upravljački programi mogli automatski da se ažuriraju. Da biste mogli da ažurirate Windows aplikacije, prijavite se u Microsoft prodavnicu.

Prenosni računari
Stoni računari