u Proizvodima u Podršci u Štampi
Meni

Tablet računari

Gde se nalazi serijski broj ili SNID kôd na Acer tablet uređaju?

Većina Acer tablet računara ima nalepnicu bele boje na zadnjoj strani na kojoj se nalazi SNID kôd ili serijski broj. Na sledećoj slici možete da vidite primer.

Napomena: Acer SNID kôd i serijski broj ne sadrže slovo „O“ već samo broj „0“.


Kod starijih modela tablet računara nalepnica sa SNID kodom i serijskim brojem se možda nalazi sa donje strane poklopca za MicroSD/SIM karticu. Ako niste pronašli nalepnicu sa serijskim brojem, u operativnom sistemu tablet računara možete da pronađete sledeće informacije. Da biste preuzeli SNID kôd ili serijski broj u operativnom sistemu, pratite sledeće korake:

Windows

  1. Izaberite Acer tool da biste pronašli serijski broj.

Android

  1. Na početnom ekranu dodirnite „Apps“ (Aplikacije), a zatim „Settings“ (Postavke)..
  2. Dodirnite „Više informacija o tablet uređaju“, a zatim „Informacije o uređaju“..
  3. U aplikaciji će se prikazati serijski broj i SNID kôd.

Acer Identity Card (Windows 7):

  1. Dvaput kliknite na ikonu Acer Identity Card koja se nalazi na radnoj površini.
  2. Prikazaće se serijski broj i SNID kôd.