u Proizvodima u Podršci u Štampi
Meni

Monitori

Gde se nalazi serijski broj na monitoru?

SNID kôd i serijski broj se nalaze na nalepnici na zadnjoj strani monitora. Pomoću ovih brojeva na mreži možete da pronađete materijal za preuzimanje i ostale resurse za svoj proizvod. Takođe, ovi brojevi olakšavaju identifikaciju specifikacija i garancije proizvoda, pa se potrudite da vam budu pri ruci kada nam se budete obratili.

Acer SNID brojevi imaju 11 ili 12 cifara i ne sadrže slova. Acer serijski broj sastoji se od 22 alfanumerička znaka i uvek koristi nulu, a nikada slovo O.