u Proizvodima u Podršci u Štampi
Meni

Prenosivi računari

Gde se nalazi serijski broj na prenosivom računaru?

Vaš SNID kôd i serijski broj nalaze se na nalepnici sa donje strane proizvoda. Pomoću ovih brojeva na mreži možete da pronađete materijal za preuzimanje i ostale resurse za svoj proizvod. Takođe, ovi brojevi olakšavaju identifikaciju specifikacija i garancije proizvoda, pa se potrudite da vam budu pri ruci kada nam se budete obratili.

Acer SNID brojevi imaju 11 ili 12 cifara i ne sadrže slova. Acer serijski broj sastoji se od 22 alfanumerička znaka i uvek koristi nulu, a nikada slovo O.

Napomena: Switch dvonamenski proizvodi kompanije Acer imaju oznaku na donjoj ivici tablet uređaja.


Serijski broj je takođe dostupan u sistemskom BIOS-u i možete mu pristupiti pomoću Acer softverskih programa navedenih u nastavku:

Acer Tool(sve verzije operativnog sistema Windows)

  1. Preuzmite i pokrenite alatku Acer Tool
  2. Prikazaće se serijski broj i SNID kôd.

Acer tool:

  1. Pritisnite taster „Windows“ ()
  2. Unesite „care center“ i pritisnite taster Enter.
  3. U aplikaciji će se prikazati serijski broj i SNID kôd.

Acer Identity Card (Windows 7):

  1. Dvaput kliknite na ikonu Acer Identity Card koja se nalazi na radnoj površini.
  2. Prikazaće se serijski broj i SNID kôd.