u Proizvodima u Podršci u Štampi
Meni

Stoni računari

Gde se nalazi serijski broj na stonom računaru?

SNID kôd i serijski broj se nalaze na nalepnici sa bočne strane uređaja. Pomoću ovih brojeva na mreži možete da pronađete materijal za preuzimanje i ostale resurse za svoj proizvod. Takođe, ovi brojevi olakšavaju identifikaciju specifikacija i garancije proizvoda, pa se potrudite da vam budu pri ruci kada nam se budete obratili.

Acer SNID brojevi imaju 11 ili 12 cifara i ne sadrže slova. Acer serijski broj sastoji se od 22 alfanumerička znaka i uvek koristi nulu, a nikada slovo O.

Napomena: Switch dvonamenski proizvodi kompanije Acer imaju oznaku na donjoj ivici tablet uređaja.


Serijski broj je takođe dostupan u sistemskom BIOS-u i možete mu pristupiti pomoću Acer softverskih programa navedenih u nastavku:

Acer Tool(sve verzije operativnog sistema Windows)

  1. Preuzmite i pokrenite alatku Acer Tool
  2. Prikazaće se serijski broj i SNID kôd.

Acer Care Center (Windows 8 ili noviji):

  1. Pritisnite taster „Windows“ ()
  2. Unesite „care center“ i pritisnite taster Enter.
  3. U aplikaciji će se prikazati serijski broj i SNID kôd.

Acer Identity Card (Windows 7):

  1. Dvaput kliknite na ikonu Acer Identity Card koja se nalazi na radnoj površini.
  2. Prikazaće se serijski broj i SNID kôd.