u Proizvodima u Podršci u Štampi

Baterije i adapteri

Rešenja za napajanje za poneti

Baterije i adapteri

Briga o ekologiji

Acer teži da smanji uticaj na životnu sredini pomoću ekološkog dizajna, najbolje upotrebe materijala, proizvodnje koja brine o resursima i pružanja niza globalnih kanala za recikliranje da bi korisnici mogli da daju doprinos čistijoj planeti. Korišćenje rešenja za napajanje kompanije Acer će vam omogućiti da nastavite da radite i da budete usaglašeni sa našom posvećenošću ekološkoj odgovornosti.

Briga o ekologiji

Usled stalnih napora da poboljšamo kvalitet naših proizvoda, informacije na ovom sajtu se mogu promeniti bez prethode najave. Navedene slike su samo prikaz nekih konfiguracija koje su dostupne za ovaj model. Dostupnost može da se razlikuje u zavisnosti od regiona. Navedene cene su preporučene maloprodajne cene proizvođača i ne moraju biti iste na svim maloprodajnim mestima. Acer odriče bilo kakvu odgovornost za greške i propuste u opisu proizvoda.
POTROŠAČI IMAJU ZAKONSKA PRAVA PREMA PRIMENLJIVIM NACIONALNIM ZAKONIMA KOJI UREĐUJU PRODAJU POTROŠAČKE ROBE A OVA GARANCIJA NE ISKLJUČUJE, NE OGRANIČAVA ILI PREKIDA SVA TAKVA PRIMENLJIVA PRAVA.
ErP (Energy-related Product Directive, Direktiva za proizvode koji koriste energiju) dokumentacija za ovaj Acer proizvod nalazi se ovde.  

Usporedi proizvode

Uporedite tri modela iz iste kategorije.

?_Compare alert