u Proizvodima u Podršci u Štampi
  • Prijavljivanje ranjivosti sistema

Meni

Prijavljivanje ranjivosti sistema

Kompanija Acer je posvećenja stvaranju proizvoda i usluga koji podležu najvišim bezbednosnim standardima. U nastojanju da što bolje zaštitimo naše klijente i njihove podatke, cenili bismo svaku informaciju o potencijalnim bezbednosnim propustima od istraživača u oblasti bezbednosti, akademika i drugih članova zajednice za bezbednost.

Spremni smo da sarađujemo sa onima koji nam skrenu pažnju na ovakve ranjivosti i razmotrićemo sve relevantne prijave. Kompanija Acer će proveriti samo ranjivosti koje se mogu reprodukovati pomoću najnovijih verzija softvera navedenih na adresi https://www.acer.com/ac/en/US/content/support.

Prijava ranjivosti treba da se pošalje na adresu vulnerability@acer.com i treba da sadrži sledeće elemente:

  • Ime
  • Zemlja/region
  • Proizvod ili softver u kojem je otkrivena ranjivost
  • Serijski broj proizvoda (ako je primenjivo)
  • Detaljan opis ranjivosti
  • Koraci za reprodukciju ranjivosti

Kompanija Acer možda neće moći da proveri prijave koje su nepotpune ili ne sadrže tražene informacije. Kada prijavite ranjivost, prihvatate i Smernice za privatnost kompanije Acer.Važno: Acer preporučuje da osobe koje prijavljuju ranjivost koriste Acer Product Security PGP ključ za šifrovanje e-poruka koje sadrže osetljive informacije. Koristite javni ključ u nastavku da biste šifrovali e-poruku kojom prijavljujete ranjivost.

Public key: Klikni ovde za preuzimanje

ID ključa: A6CCE38A

Otisak prsta: 79FE 9FF2 EEA3 7BB2 4790 1792 B351 3BC4 A6CC E38A