u Proizvodima u Podršci u Štampi
Projektori

>

Svi modeli

PD1520i

PD1520i

MR.JR411.001

 • Odnos kontrasta: 1,000,000:1
 • Odnos širine i visine: 16:9 (Native), 4:3 (Compatible)
 • (1907.54 mm@2000 mm)
 • Vek trajanja lampe: 20000 hr (Normal Mode); 30000 hr (Režim uštede)

XD1320Wi

XD1320Wi

MR.JU311.001

 • Odnos kontrasta: 1,000,000:1
 • Odnos širine i visine: 16:10 (Native)
 • (1864.36 mm@2000 mm)
 • Vek trajanja lampe: 20000 hr (Normal Mode); 30000 hr (Režim uštede)

XD1520i

XD1520i

MR.JU811.001

 • Odnos kontrasta: 1,000,000:1
 • Odnos širine i visine: 16:9 (Native)
 • (1907.54 mm@2000 mm)
 • Vek trajanja lampe: 20000 hr (Normal Mode); 30000 hr (Režim uštede)

P6500

P6500

MR.JMG11.001

 • Odnos kontrasta: 20,000:1
 • Odnos širine i visine: 16:9 (Native), 4:3 (Compatible)
 • Odnos dometa: 1.41 (1625.60 mm@2000 mm)
 • Vek trajanja lampe: 3000 hr (Normal Mode); 4000 hr (Režim uštede)

P6600

P6600

MR.JMH11.001

 • Odnos kontrasta: 20,000:1
 • Odnos širine i visine: 16:10 (Native), 4:3 (Compatible), Odnos širine i visine: 16:9 (Compatible)
 • Odnos dometa: 1.41 (1676.40 mm@2000 mm)
 • Vek trajanja lampe: 3000 hr (Normal Mode); 4000 hr (Režim uštede)

PL6510

PL6510

MR.JR511.001

 • Odnos kontrasta: 2,000,000:1
 • Odnos širine i visine: 16:9 (Native), 4:3 (Compatible)
 • Odnos dometa: 1.4 (2540 mm@3.10 m)
 • Vek trajanja lampe: 20000 hr (Normal Mode); 30000 hr (Režim uštede)

PL6610T

PL6610T

MR.JR611.001

 • Odnos kontrasta: 2,000,000:1
 • Odnos širine i visine: 16:10 (Native), 4:3 (Compatible), Odnos širine i visine: 16:9 (Compatible)
 • Odnos dometa: 1.4 (1676.40 mm@2000 mm)
 • Vek trajanja lampe: 20000 hr (Normal Mode); 30000 hr (Režim uštede)

PL7610T

PL7610T

MR.JTC11.001

 • Odnos kontrasta: 2,000,000:1
 • Odnos širine i visine: 16:10 (Native), 4:3 (Compatible), Odnos širine i visine: 16:9 (Compatible)
 • Odnos dometa: 1.36 (1727.20 mm@2000 mm)
 • Vek trajanja lampe: 20000 hr (Normal Mode); 30000 hr (Režim uštede)

PL7510

PL7510

MR.JU511.001

 • Odnos kontrasta: 2,000,000:1
 • Odnos širine i visine: 16:9 (Native), 4:3 (Compatible)
 • Odnos dometa: 1.36 (1727.20 mm@2000 mm)
 • Vek trajanja lampe: 20000 hr (Normal Mode); 30000 hr (Režim uštede)

P5530i

P5530i

MR.JQN11.001

 • Odnos kontrasta: 20,000:1
 • Odnos širine i visine: 16:9 (Native), 4:3 (Compatible)
 • Odnos dometa: 1.13 (2032 mm@2000 mm)
 • Vek trajanja lampe: 4000 hr (Normal Mode); 10000 hr (Režim uštede)

X1123HP

X1123HP

MR.JSA11.001

 • Odnos kontrasta: 20,000:1
 • Odnos širine i visine: 4:3 (Native), 16:9 (Compatible)
 • Odnos dometa: 1.96 (1270 mm@2000 mm)
 • Vek trajanja lampe: 5000 hr (Normal Mode); 10000 hr (Režim uštede)

P1355W

P1355W

MR.JSK11.001

 • Odnos kontrasta: 20,000:1
 • Odnos širine i visine: 16:10 (Native), 4:3 (Compatible), Odnos širine i visine: 16:9 (Compatible)
 • Odnos dometa: 1.21 (1955.80 mm@2000 mm)
 • Vek trajanja lampe: 5000 hr (Normal Mode); 10000 hr (Režim uštede)

P1260BTi

P1260BTi

MR.JSW11.001

 • Odnos kontrasta: 20,000:1
 • Odnos širine i visine: 4:3 (Native), 16:9 (Compatible)
 • Odnos dometa: 1.94 (1270 mm@2000 mm)
 • Vek trajanja lampe: 5000 hr (Normal Mode); 10000 hr (Režim uštede)

X1527H

X1527H

MR.JT011.003

 • Odnos kontrasta: 10,000:1
 • Odnos širine i visine: 16:9 (Native), 4:3 (Compatible)
 • Odnos dometa: 1.5 (1524 mm@2000 mm)
 • Vek trajanja lampe: 5000 hr (Normal Mode); 10000 hr (Režim uštede)

X1526AH

X1526AH

MR.JT211.001

 • Odnos kontrasta: 10,000:1
 • Odnos širine i visine: 16:9 (Native), 4:3 (Compatible)
 • Odnos dometa: 1.5 (1574.80 mm@2000 mm)
 • Vek trajanja lampe: 4000 hr (Normal Mode); 10000 hr (Režim uštede)

PD1530i

PD1530i

MR.JT811.001

 • Odnos kontrasta: 2,000,000:1
 • Odnos širine i visine: 16:9 (Native), 4:3 (Compatible)
 • Odnos dometa: 1.3 (1752.60 mm@2000 mm)
 • Vek trajanja lampe: 20000 hr (Normal Mode); 30000 hr (Režim uštede)

X1228i

X1228i

MR.JTV11.001

 • Odnos kontrasta: 20,000:1
 • Odnos širine i visine: 4:3 (Native), 16:9 (Compatible)
 • Odnos dometa: 1.94 (1295.40 mm@2000 mm)
 • Vek trajanja lampe: 6000 hr (Normal Mode); 10000 hr (Režim uštede)

X1228H

X1228H

MR.JTH11.001

 • Odnos kontrasta: 20,000:1
 • Odnos širine i visine: 4:3 (Native), 16:9 (Compatible)
 • Odnos dometa: 1.94 (1295.40 mm@2000 mm)
 • Vek trajanja lampe: 6000 hr (Normal Mode); 10000 hr (Režim uštede)

X1328WH

X1328WH

MR.JTJ11.001

 • Odnos kontrasta: 20,000:1
 • Odnos širine i visine: 16:10 (Native), 4:3 (Compatible), Odnos širine i visine: 16:9 (Compatible)
 • Odnos dometa: 1.54 (1524 mm@2000 mm)
 • Vek trajanja lampe: 6000 hr (Normal Mode); 10000 hr (Režim uštede)

X1225i

X1225i

MR.JRB11.001

 • Odnos kontrasta: 20,000:1
 • Odnos širine i visine: 4:3 (Native), 16:9 (Compatible)
 • Odnos dometa: 1.94 (1270 mm@2000 mm)
 • Vek trajanja lampe: 5000 hr (Normal Mode); 10000 hr (Režim uštede)

X1325Wi

X1325Wi

MR.JRC11.001

 • Odnos kontrasta: 20,000:1
 • Odnos širine i visine: 16:10 (Native), 4:3 (Compatible), Odnos širine i visine: 16:9 (Compatible)
 • Odnos dometa: 1.55 (1524 mm@2000 mm)
 • Vek trajanja lampe: 5000 hr (Normal Mode); 10000 hr (Režim uštede)

X1226AH

X1226AH

MR.JR811.001

 • Odnos kontrasta: 20,000:1
 • Odnos širine i visine: 4:3 (Native), 16:9 (Compatible)
 • Odnos dometa: 1.94 (1295.40 mm@2000 mm)
 • Vek trajanja lampe: 6000 hr (Normal Mode); 7000 hr (Režim uštede)

X1326AWH

X1326AWH

MR.JR911.001

 • Odnos kontrasta: 20,000:1
 • Odnos širine i visine: 16:10 (Native), 4:3 (Compatible), Odnos širine i visine: 16:9 (Compatible)
 • Odnos dometa: 1.54 (1524 mm@2000 mm)
 • Vek trajanja lampe: 6000 hr (Normal Mode); 7000 hr (Režim uštede)

X1626AH

X1626AH

MR.JRF11.001

 • Odnos kontrasta: 10,000:1
 • Odnos širine i visine: 16:10 (Native), 4:3 (Compatible), Odnos širine i visine: 16:9 (Compatible)
 • Odnos dometa: 1.5 (2540 mm@3.23 m)
 • Vek trajanja lampe: 4000 hr (Normal Mode); 10000 hr (Režim uštede)

P1555

P1555

MR.JRM11.001

 • Odnos kontrasta: 10,000:1
 • Odnos širine i visine: 16:9 (Native), 4:3 (Compatible)
 • Odnos dometa: 1.47 (1549.40 mm@2000 mm)
 • Vek trajanja lampe: 4000 hr (Normal Mode); 10000 hr (Režim uštede)

P1655

P1655

MR.JRE11.001

 • Odnos kontrasta: 10,000:1
 • Odnos širine i visine: 16:10 (Native), 4:3 (Compatible), Odnos širine i visine: 16:9 (Compatible)
 • Odnos dometa: 1.47 (1600.20 mm@2000 mm)
 • Vek trajanja lampe: 4000 hr (Normal Mode); 10000 hr (Režim uštede)

PL1520i

PL1520i

MR.JRU11.001

 • Odnos kontrasta: 2,000,000:1
 • Odnos širine i visine: 16:9 (Native), 4:3 (Compatible)
 • Odnos dometa: 1.21 (1905 mm@2000 mm)
 • Vek trajanja lampe: 20000 hr (Normal Mode); 30000 hr (Režim uštede)

X1223HP

X1223HP

MR.JSB11.001

 • Odnos kontrasta: 20,000:1
 • Odnos širine i visine: 4:3 (Native), 16:9 (Compatible)
 • Odnos dometa: 1.96 (1270 mm@2000 mm)
 • Vek trajanja lampe: 5000 hr (Normal Mode); 10000 hr (Režim uštede)

X1323WHP

X1323WHP

MR.JSC11.001

 • Odnos kontrasta: 20,000:1
 • Odnos širine i visine: 16:10 (Native), 4:3 (Compatible), Odnos širine i visine: 16:9 (Compatible)
 • Odnos dometa: 1.55 (1524 mm@2000 mm)
 • Vek trajanja lampe: 5000 hr (Normal Mode); 10000 hr (Režim uštede)

X1527i

X1527i

MR.JS411.001

 • Odnos kontrasta: 10,000:1
 • Odnos širine i visine: 16:9 (Native), 4:3 (Compatible)
 • Odnos dometa: 1.5 (1524 mm@2000 mm)
 • Vek trajanja lampe: 5000 hr (Normal Mode); 10000 hr (Režim uštede)

P1155

P1155

MR.JSH11.001

 • Odnos kontrasta: 20,000:1
 • Odnos širine i visine: 4:3 (Native), 16:9 (Compatible)
 • Odnos dometa: 1.96 (1270 mm@2000 mm)
 • Vek trajanja lampe: 5000 hr (Normal Mode); 10000 hr (Režim uštede)

P1255

P1255

MR.JSJ11.001

 • Odnos kontrasta: 20,000:1
 • Odnos širine i visine: 4:3 (Native), 16:9 (Compatible)
 • Odnos dometa: 1.51 (1651 mm@2000 mm)
 • Vek trajanja lampe: 5000 hr (Normal Mode); 10000 hr (Režim uštede)

P1360WBTi

P1360WBTi

MR.JSX11.001

 • Odnos kontrasta: 20,000:1
 • Odnos širine i visine: 16:10 (Native), 4:3 (Compatible), Odnos širine i visine: 16:9 (Compatible)
 • Odnos dometa: 1.55 (1524 mm@2000 mm)
 • Vek trajanja lampe: 5000 hr (Normal Mode); 10000 hr (Režim uštede)

P1560BTi

P1560BTi

MR.JSY11.001

 • Odnos kontrasta: 20,000:1
 • Odnos širine i visine: 16:9 (Native), 4:3 (Compatible)
 • Odnos dometa: 1.37 (1676.40 mm@2000 mm)
 • Vek trajanja lampe: 5000 hr (Normal Mode); 10000 hr (Režim uštede)

XL1520i

XL1520i

MR.JUD11.001

 • Odnos kontrasta: 2,000,000:1
 • Odnos širine i visine: 16:9 (Native)
 • Odnos dometa: 1.48 (1549.40 mm@2000 mm)
 • Vek trajanja lampe: 20000 hr (Normal Mode); 30000 hr (Režim uštede)

XL1320W

XL1320W

MR.JTQ11.001

 • Odnos kontrasta: 2,000,000:1
 • Odnos širine i visine: 16:10 (Native), 4:3 (Compatible), Odnos širine i visine: 16:9 (Compatible)
 • Odnos dometa: 1.54 (1524 mm@2370 mm)
 • Vek trajanja lampe: 20000 hr (Normal Mode); 30000 hr (Režim uštede)

XL1220

XL1220

MR.JTR11.001

 • Odnos kontrasta: 2,000,000:1
 • Odnos širine i visine: 4:3 (Native), 16:9 (Compatible)
 • Odnos dometa: 1.94 (1524 mm@2370 mm)
 • Vek trajanja lampe: 20000 hr (Normal Mode); 30000 hr (Režim uštede)

Novo

X1528i

X1528i

MR.JU711.001

 • Odnos kontrasta: 10,000:1
 • Odnos širine i visine: 16:9 (Native)
 • Odnos dometa: 1.5 (1524 mm@2000 mm)
 • Vek trajanja lampe: 5000 hr (Normal Mode); 10000 hr (Režim uštede)

X1629H

X1629H

MR.JU111.001

 • Odnos kontrasta: 10,000:1
 • Odnos širine i visine: 16:10 (Native), 4:3 (Compatible), Odnos širine i visine: 16:9 (Compatible)
 • Odnos dometa: 1.5 (2540 mm@3.23 m)
 • Vek trajanja lampe: 4000 hr (Normal Mode); 10000 hr (Režim uštede)

S1386WH

S1386WH

MR.JQU11.001

 • Odnos kontrasta: 20,000:1
 • Odnos širine i visine: 16:10 (Native), 4:3 (Compatible), Odnos širine i visine: 16:9 (Compatible)
 • (2209.80 mm@980 mm)
 • Vek trajanja lampe: 5000 hr (Normal Mode); 6000 hr (Režim uštede)

S1386WHN

S1386WHN

MR.JQH11.001

 • Odnos kontrasta: 20,000:1
 • Odnos širine i visine: 16:10 (Native), 4:3 (Compatible), Odnos širine i visine: 16:9 (Compatible)
 • (2209.80 mm@980 mm)
 • Vek trajanja lampe: 5000 hr (Normal Mode); 6000 hr (Režim uštede)

S1286HN

S1286HN

MR.JQG11.001

 • Odnos kontrasta: 20,000:1
 • Odnos širine i visine: 4:3 (Native), 16:9 (Compatible)
 • (1955.80 mm@970 mm)
 • Vek trajanja lampe: 5000 hr (Normal Mode); 6000 hr (Režim uštede)

UL5630

UL5630

MR.JT711.001

 • Odnos kontrasta: 2,000,000:1
 • Odnos širine i visine: 16:10 (Native), 4:3 (Compatible), Odnos širine i visine: 16:9 (Compatible)
 • (2209.80 mm@145 mm)
 • Vek trajanja lampe: 20000 hr (Normal Mode); 30000 hr (Režim uštede)

Usporedi proizvode

Uporedite tri modela iz iste kategorije.