u Proizvodima u Podršci u Štampi
Acer Education Ecosystem - Large

Ekosistem obrazovanja kompanije Acer

Acer for Education nudi sveobuhvatni ekosistem koji objedinjujuje hardver, softver, inovativne tehnologije, najbolju uslugu u klasi i partnersku mrežu za zadovoljavanje potreba škola iz budućnosti.

Acer uređaji

Dizajniran da olakša angažovanje učenika tokom nastave i pomogne im da na najbolji način iskoriste proces učenja, naš napredni portfolio hardverskih uređaja obuhvata prenosne računare, Chromebook uređaje, tablete, desktop računare, monitore i projektore.

Otkrijte više

Inovativne tehnologije

Inovativna rešenja kompanije Acer pomažu učenicima da potpuno prihvate novi proaktivni pristup obrazovanju pružajući im sve što im je potrebno da se uključe u nastavni proces, da otkrivaju i da uspešno uče. Acer Windows pomešana realnost donosi nove mogućnosti za saradnju i pruža učenicima doživljaj učenja koji nikada neće zaboraviti!

Otkrijte više

Softver i aplikacije

Raznovrsna ponuda Acer softverskih rešenja i aplikacija fokusira se na kreiranje prilagodljivih okruženja za učenje koja će učenike pripremiti za njihovu budućnost:
- Acer Classroom Manager za bolju kontrolu u učionici;
- Acer Smart Touch pretvara svaku ravnu površinu u interaktivnu belu tablu;
- Texthelp pruža pomoć učenicima u čitanju i pisanju, kako u učionici, tako i kod kuće;
- Geogebra objedinjuje geometriju, algebru, tabelarni proračun, izradu grafikona, statistiku i račun u jednom paketu koji se lako koristi.

Otkrijte više

Partneri za profesionalni razvoj

Ključne kompanije za profesionalni razvoj, poput AppsEvents i EdTechTeam, su partneri kompanije Acer i one nude školama i nastavnicima obuke i sertifikate za visok nivo profesionalnog razvoja kako bi obogatili svoje znanje i inspirišu ih da traže nove i zanimljive načine podučavanja.

Alliance Partners (Partneri-saveznici)

Tesno sarađujemo sa Alliance Partners-ima (partnerima-saveznicima), kao što su Microsoft, Intel i Google da bismo učenicima i nastavnicima dali moć da stvaraju nove vidove učenja i predavanja. Dodatno, radimo i sa Institutional Partners-ima (partnerima-ustanovama) da bismo osmislili nove scenarije učenja, čime omogućujemo kompaniji Acer da testira proizvode u praksi i da obrazovnoj zajednici ponudi proizvode sa dodatom vrednošću.

Centri za rešenja i partneri za obrazovanje

Zajednica Acer Education Partners predstavlja vezu između kompanije Acer i sveta škola i fakulteta, obezbeđujući sveobuhvatna prilagodljiva rešenja koja odgovaraju njihovim specifičnim uslovima. Acer Education Solution Centre je najbolje u klasi partnerstvo namenjeno ograničenom broju partnera sa visokim nivoom stručnosti iz oblasti obrazovanja. Zahvaljujući ovoj posvećenost izuzetnosti, naši strateški partneri dobijaju usavršavanje i efikasnost koje su im potrebne za uvođenje inovacija u škole.

Otkrijte više

PROGRAM KOMPANIJE ACER ZA INOVATIVNE ŠKOLE

Program kompanije Acer za inovativne škole specijalno je osmišljen za izbor škola koje koriste Acer tehnologiju kako bi im se pružila podrška u isprobavanju novih okruženja za podučavanje i učenje dizajniranih da pruže današnjim generacijama sve što im je potrebno za razvoj veština u 21. veku i da budu uspešni u informatičkoj eri.

Otkrijte više

Partneri u institucijama

European Schoolnet i UCC univerzitet su međunarodne institucije koje su partneri kompaniji Acer u kreiranju novih i stimulativnih okruženja za učenje i koje omogućavaju praktično testiranje proizvoda kako bi obrazovna zajednica dobila najbolja rešenja.

Najbolja usluga u klasi

EduCare je novi sveobuhvatni portfolio usluga kompanije Acer osmišljen specijalno za tržište obrazovanja koji se bavi posebnim potrebama u školstvu nudeći usluge sa dodatnom vrednošću. Education Premium Protection i Education Premium On-Site su novi Acer Care Plus paketi dizajnirani isključivo za naše Education klijente.

Otkrijte više