u Proizvodima u Podršci u Štampi

Acer for Education

Za upite u vezi sa proizvodima iz sektora obrazovanja, kontaktirajte nas e-poštom:

educationuk@acer.com

Acer Classroom Manager

Za sva pitanja vezana za Acer Classroom Manager, molimo vas da nas kontaktirate putem e-maila:

acerclassroommanager.emea@acer.com