u Proizvodima u Podršci u Štampi

Pouzdanost vojnog ranga

Posvećenost kompanije Acer pružanju podrške vašem poslovanju počinje još pre nego što otvorite pakovanje proizvoda. Naši proizvodi prolaze testove prema standardima MIL-STD-810H i testove zaštite od prodiranja vode i prašine kako biste bili sigurni da će vaš uređaj izdržati sve izazove koje prosečan dan u učionici, skladištu ili na terenu nosi sa sobom.

MIL-STD-810G Certified

MIL-STD-810H standardi

U nastavku su navedeni testovi koji su uspešno sprovedeni na uređajima sa oznakom MIL-STD-810H.

ENDURO – ojačani uređaji

Visoke i niske temperature1

Ispitani su da bismo se uverili u kvalitet rada na svim temperaturama u opsegu od -32°C duže od 48 sati i do 65°C u trajanju od preko 4 sata

Kiša

Ispituje se izlaganje uređaja kiši i prskanju vode sa određene visine, a zatim se proverava da li je došlo do oštećenja.

Vlaga

Ispitani uređaji se izlažu ciklusima vlažnosti u opsegu od 58% do 88% u periodu od 24 sata.

Test na vibracije1

Nakon simuliranja vožnje od 1600 kilometara po neravnom terenu, uz izlaganje svim stepenima poskakivanja i vibracija, uređaji se ispituju da bismo se uverili u pravilan rad.

Test na padove1

Uređaj se ispituje tako što se simulira događaj u kom uređaj slučajno padne, na primer prilikom skidanja sa police ili ako padne na tvrdu površinu tokom upotrebe.

Pesak i prašina2

Ispituje se otpornost uređaja i njihovih komponenti pri izlaganju pesku koji se naduvava na njih, kao i njihov kvalitet rada u uslovima sa puno prašine.

Ispitivanje pri niskom pritisku (višoj nadmorskoj visini)2

Uređaji se ispituju u uslovima niskog pritiska u dužem trajanju da bi se simulirali transport i upotreba u avionu.

Slana izmaglica2

Test slane izmaglice služi da se utvrdi efikasnost zaštitnog premaza na uređaju i završne obrade, a ujedno se određuje uticaj naslaga soli koje dospeju do unutrašnjih električnih komponenti.

Temperaturni šok2

Uređaji se ispituju da bi se utvrdila njihova otpornost na brze promene temperature u opsegu od -21°C do 60°C.

TravelMate – poslovni prenosni računari

Visoke i niske temperature

Ispitani su da bismo se uverili u kvalitet rada na svim temperaturama u opsegu od -32°C do 49°C u trajanju od preko 8 sati.

Kiša

Ispituje se izlaganje uređaja kiši i prskanju vode sa određene visine, a zatim se proverava da li je došlo do oštećenja.

Vlaga

Ispitani uređaji se izlažu ciklusima vlažnosti u opsegu od 58% do 88% u periodu od 24 sata.

Test na vibracije

Uređaji su izloženi ispitivanju pod vibracijama da bismo se uverili da svi materijali mogu da izdrže transport i rukovanje.

Test na padove

Uređaji se ispuštaju 26 puta na šperploču debljine oko 5 cm sa visine od 122 cm na svaki ćošak, na svaku stranu i na površinu. Posle svakog pada proverava se da li na uređajima ima oštećenja.

Chromebook – za rad i učenje

Visoke i niske temperature

Ispitani su da bismo se uverili u kvalitet rada na svim temperaturama u opsegu od -32°C do 49°C u trajanju od preko 8 sati.

Kiša

Ispituje se izlaganje uređaja kiši i prskanju vode sa određene visine, a zatim se proverava da li je došlo do oštećenja.

Vlaga

Ispitani uređaji se izlažu ciklusima vlažnosti u opsegu od 58% do 88% u periodu od 24 sata.

Test na vibracije

Uređaji su izloženi ispitivanju pod vibracijama da bismo se uverili da svi materijali mogu da izdrže transport i rukovanje.

Test na padove

Uređaji se ispuštaju 26 puta na šperploču debljine oko 5 cm sa visine od 122 cm na svaki ćošak, na svaku stranu i na površinu. Posle svakog pada proverava se da li na uređajima ima oštećenja.

Pesak i prašina2

Ispituje se otpornost uređaja i njihovih komponenti pri izlaganju pesku koji se naduvava na njih, kao i njihov kvalitet rada u uslovima sa puno prašine.

Rad na visokoj temperaturi2

Da bi se ocenili bezbednost, kvalitet rada i integritet uređaja u sredinama sa visokom temperaturom, oni se izlažu spoljnim temperaturama koje su veće od standardne (60°C) tokom pet različitih 24-časovnih perioda.

Ispitivanja potresa2

Uređaji se izlažu fizičkim potresima do kojih može doći tokom rukovanja, transporta ili servisiranja za vreme celog upotrebnog veka. Uređaji se ispituju i uključeni i isključeni i na njih deluje ukupno po 18 potresa da bi im se ispitao strukturni integritet.

Ispitivanje pri niskom pritisku (višoj nadmorskoj visini)2

Uređaji se ispituju u uslovima niskog pritiska u dužem trajanju da bi se simulirali transport i upotreba u avionu.

Sunčevo zračenje (sunčeva svetlost)2

Ispitivani uređaji se izlažu direktnoj sunčevoj svetlosti u ciklusima od po 24 sata.

Veriton – komercijalni računari

Visoke i niske temperature

Računar je testiran kako bi se osigurale pouzdane performanse u radu pri temperaturama od -32°C do 49°C, a testiran je i kada je isključen pri temperaturama od čak -51°C do 60°C.

Vlaga

Testirani uređaji su izloženi temperaturama od 30°C do 60°C pri relativnoj vlažnosti od 95%.

Test na vibracije

Uređaji su izloženi ispitivanju pod vibracijama da bismo se uverili da svi materijali mogu da izdrže transport i rukovanje.

Test na padove

Spakovani uređaji se ispuštaju 26 puta na ivericu debljine oko 5 cm (2 inča) sa visine od 76 cm (30 inča) na svaki ćošak, na svaku stranu i na panel. Posle svakog pada proverava se da li na uređajima ima oštećenja.

Pesak i prašina2

Ispituje se otpornost uređaja i njihovih komponenti pri izlaganju pesku koji se naduvava na njih, kao i njihov kvalitet rada u uslovima sa puno prašine.

Testiranje zaštite od prodiranja

Testiranje zaštite od prodiranja je odvojeno od MIL-STD-810H testiranja i predstavlja garanciju po pitanju količine prašine i tečnosti kojoj uređaj može biti izložen. Objavljeno od strane Međunarodne elektrotehničke komisije (International Electrotechnical Commission – IEC). Ekvivalentni evropski standard je EN 60529.

Prvi broj predstavlja količinu čvrstih supstanci koje mogu prodreti u uređaj, a drugi broj predstavlja količinu vlage, na primer kapanje, prskanje, potapanje vodom itd., od koje je uređaj zaštićen. U tabeli u nastavku je objašnjeno šta svaki broj predstavlja. Na primer, IP 68 podrazumeva potpunu otpornost na prašinu i potapanje u vodu tokom dužih perioda.

+
=
IP
6
8
Čvrste supstance i predmeti
1
Zaštita od predmeta sa prečnikom većim od 50 mm (1,96 inča), npr. veliki ručni alat.
2
Zaštita od predmeta sa dužinom do 80 mm (3,14 inča) i prečnikom do 12 mm.
3
Zaštita od predmeta sa prečnikom većim od 2,5 mm (0,09 inča), npr. žica, mali alati.
4
Zaštita od predmeta sa prečnikom većim od 1 mm (0,04 inča), npr. žice.
5
Delimična zaštita od prašine koja može da ošteti opremu.
6
Potpuna zaštita od prodiranja prašine uključujući vakuumsku zaptivku, testiranu neprekidnim strujanjem vazduha.
Tečnost
1
Zaštita od kapljica vode koje padaju vertikalno ili kondenzacije.
2
Zaštita od kapljica vode koje padaju pod uglom do 15°.
3
Zaštita od prskanja vode iz bilo kog pravca, čak i kada voda pada vertikalno pod uglom do 60°.
4
Zaštita od prskanja vode iz bilo kog pravca u trajanju od najmanje 10 minuta.
5
Zaštita od mlazova vode pod malim pritiskom (6,3 mm (0,24 inča)) iz bilo kog pravca. Dozvoljeno je ograničeno prodiranje.
6
Zaštita od mlazova vode pod velikim pritiskom iz bilo kog pravca. Dozvoljeno je ograničeno prodiranje.
7
Zaštita od prodiranja vode na dubini između 15 cm (5,90 inča) i 1 metra (39,37 inča) u trajanju od 30 minuta.
8
Zaštita od prodiranja vode pod pritiskom tokom dužih perioda.
  1. Parametri ispitivanja mogu da variraju između konkretnih modela.
  2. Ispituje se samo na određenim modelima. Detalje potražite na stranicama pojedinačnih proizvoda.