u Proizvodima u Podršci u Štampi
  • Ručna nadogradnja

Meni

Ručna nadogradnja

Kupite nadogradnju od kompanije Microsoft da biste dobili operativni sistem Windows 8. Pogledajte ponudu za nadogradnju operativnog sistema Windows koja se nalazi na vašem računaru;

Čista instalacija (izbrisaće sve vaše podatke, datoteke i programe).

Nadogradnja (čuva postavke, lične datoteke i programe).

Pre nadogradnje na operativni sistem Windows 8, potrebno je nadograditi neke upravljačke programe da bi se sprečile nekompatibilnosti koje mogu da izazovu sistemske greške tokom nadogradnje.

BIOS: za obuhvaćenu listu modela kliknite ovde

Pre nadogradnje na operativni sistem Windows 8, potrebno je nadograditi neke upravljačke programe da bi se sprečile nekompatibilnosti koje mogu da izazovu sistemske greške tokom nadogradnje.

  1. BIOS: za obuhvaćenu listu modela kliknite ovde
  2. Wi-Fi: za obuhvaćenu listu modela kliknite ovde
  3. Intel AHCI: za obuhvaćenu listu modela kliknite ovde
  4. NVIDIA grafika: za obuhvaćenu listu modela kliknite ovde

1. Korisnik može da odabere neki od donjih načina za pokretanje nadogradnje na Windows 8:
· Preuzimanje softvera elektronskim putem sa www.microsoft.com
· Sa medija za nadogradnju (DVD) pomoću datoteke setup.exe
2. Unos šifre proizvoda za instalaciju operativnog sistema Windows 8
3. Prihvatite uslove licenciranja
4. Odaberite ono što želite da zadržite.
· Windows postavke, lične datoteke i aplikacije
· Samo lične datoteke
· Ništa
5. Uklonite (ili ažurirajte) nekompatibilni softver
6. Pratite Windows 8 čarobnjak za instalaciju kako biste instalirali Windows 8

Pokrenite Windows 8. Ako naiđete na probleme ili pronađete žute ikone u upravljaču uređajima, posetite adresu Acer driver support page (Stranica sa podrškom za upravljačke programe kompanije Acer) da biste preuzeli i instalirali potrebne aplikacije i upravljačke programe.

Završeno